Michal Nagypál, Rázcestia

Michal Nagypál, Rázcestia
27. apríla 2023 Stefan Balazs

Kurátorka výstavy: Ruth Pochybová
Vernisáž výstavy v piatok 24. februára o 16,00 hod.
trvanie výstavy: do konca apríla 2023
otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 16.00 hod.
Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota
Info: mestska.galeria.rs@gmail.com, www.mgrs.sk
Maliar, grafik, ilustrátor a sochár Michal Nagypál (1992, Spišská Nová Ves), začal so štúdiom umenia od roku 2008 na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, odbor propagačná grafika do roku 2012. Ďalšie štúdium absolvoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v rokoch 2012 až 2018. Tu navštevoval ateliér maľby a v piatom ročníku ateliér sochy.
Vystavoval samostatne a aj v rámci kolektívnych výstav. Najčastejšie prezentoval svoje umenie v Prahe, ďalej v Košiciach a aj v Bratislave. V roku 2021 bola výstava s názvom Rázcestia prístupná v Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiacich.
Séria malieb s názvom Rázcestia sa odlišuje od doterajšej tvorby autora. Ak sa pozrieme na jeho tvorbu smerom do minulosti, nájdeme surrealistické námety, realistické zátišia či krajinomaľby, ale ešte sme sa uňho nestretli s presahom do abstrakcie. Súčasná séria je pomyselným rázcestím v tvorbe a maliarskom prejave autora. Sami nevieme predpokladať vývin jeho budúceho smerovania v tvorbe. Opustí svoj doterajší pohľad na maľbu, alebo je táto séria špecialitou, s ktorou sa už znova nestretneme?
Vybraná séria obrazov, založená na symetrii, sa opiera o Roršachov test osobnosti princípom zrkadlenia obrazu, nie však svojou myšlienkou. Autor vyjadruje moment balansovania medzi rozhodnutím človeka, ktoré sa prostredníctvom činu, nevyhnutne premení do novej reality. Preklápaním a deformovaním niečoho, čo pred tým existovalo ako umelecké dielo iného autora, vzniká nové dielo. Zmenou formy sa mení aj obsah a významovosť diela, pričom abstraktný ráz maľby dáva divákovi priestor na subjektívny výklad a asociácie na základe jeho predstavivosti.
Divák pri lepšom skúmaní konkrétnej maľby, zaručene nájde drobné odchýlky od dokonalej digitálnej symetrie, ktorá autorovi slúžila ako podklad pre maľbu. Priložením ľudskej ruky k dielu sa matematická presnosť mení na čosi, čo je prírode bližšie, pretože príroda sa rovnako ako autor usiluje o symetriu. Pri detailnejšom pohľade na prírodu, nájdeme aj takzvané nepresnosti, ktoré menia démonickosť symetrie na pôvab prirodzenosti.
S menom autora je často spájaná jeho inšpirácia gotickými majstrami, čo opäť potvrdzuje výberom námetov pre svoj cyklus Rázcestia. Pri lepšom skúmaní zdanlivého abstraktného vzoru na plátne si
môže divák všimnúť napríklad dielo Jan van Eycka, Rogiera van der Weydena, Gerarda Davida a i. Ucelenosť súboru spolu s remeselne náročnou technikou, vrátane techniky zlátenia, ktorá imituje techniku malieb náboženských ikon, Michal Nagypál potvrdzuje a obhajuje svoj seriózny postoj k tejto novej sérii.
Ruth Pochybová
„Vybrané dielo zo súčasnej série malieb ,,abstraktného realizmu,, sa rapídne líši od mojej doterajšej tvorby svojou štylizáciou. Je to reakcia na niekoľko životných aj globálnych zmien, ktoré sa udiali v čase môjho maľovania.
Pocit neistoty zo správnosti tvorivého smerovania sa u mňa strieda so sebavedomým presvedčením o hodnote tejto série. Povedal by som, že je pre moju tvorbu svojou odlišnosťou zlomová.
Realita, ktorá sa mení v abstrakciu, zdanie ktoré má odvrátené strany, myšlienka ktorá zrkadlovo mení svoj význam, nekonečne množiace sa odvracanie strán. Pocit ucelenosti sa ako v opitosti vytráca, všetko je nejasné. Doterajšie pochopenie reality sa stáva vyzvracanou groteskou olejovej škvrny zdanlivého ideálu krásy.
Proces maľby začínal deformovaním už existujúceho diela v PC, následné rozmazané, roršachové, novo vzniknuté dielo mi poskytlo základ na dokončenie maľby tradičnejšou a mne blízkou technikou olejomaľby.
Recyklované parazitovanie, inak povedané inšpirácia, na gotických dielach mi krásne umožňovalo rôzne deformovať, preťahovať a meniť realitu.
Symetrický výsledok nie je čistou abstrakciou a divák môže objavovať zlomky reality, ktoré ho udržia v neistote medzi abstraktnou a reálnou časťou. „
Michal Nagypál o svojej tvorbe