Úvodná

Aktuality

 

Vydanie publikácie Zborník MG RS 2017 – 2021/2022

Vydavateľ: Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021 ISBN 978-80-971240-2-1 Editorka: Gabriela Garlatyová Online prezentácia 31. januára, 16.00 hod. Facebook, Mestská galéria Rimavská Sobota Anotácia: Zborník textov a obrazovej dokumentácie výstavnej činnosti od roku 2017 v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote. Autori textov: Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Juraj Čarný, Krisztián Szabó, Juliana Mrvová, Katarína Damjanovová, Norbert Lacko, Štefan Balázs, Marianna Brinzová, Martina

Vydanie publikácie Štefan Balázs, 2011 – 2021. Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021

Online prezentácia 31. januára, 16.00 hod. Facebook, Mestská galéria Rimavská Sobota Anotácia: Monografický katalóg Š. Balázsa predstavuje jeho tvorbu výberom malieb a kresieb z ostatných 10 rokov a prináša bohatý obrazový prehľad členený do troch oddielov: Kruhy, Siete a špirály, Krčenie plochy – skladanie tvaru – nájdenie nového tvaru. Tri odborné štúdie, prvá od historičky umenia Evy Kapsovej, ďalej od