Maľba BB, Pedagógovia Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici

Maľba BB, Pedagógovia Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici
17. júna 2016 matus

Vystavujúci autori: Štefan Balázs, Stanislav Balko, Milan Hnat, Ľudovít Hološka, Rastislav Podoba, Ján Triaška, Anna Krivanská, Martin Kudla, Natália Okolicsányiová

kurátorka: Eva Kapsová

spoločná výstava

17. 6. – 31. 8. 2016

Výstava Maľba BB má zámer predstaviť aktuálnu tvorbu umelcov, ktorí v súčasnosti pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia na Katedre maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Nech je tvorba vystavujúcich umelcov akokoľvek autonómna, v prípade tu prítomnej spoločnej výstavy zaznieva neodňateľný moment – leitmotív umeleckého myslenia spojeného s médiom maľby, ktoré funguje podvojne. Jednak rozvíja osobne nastavené koncepty vychádzajúce od najrôznejších zámerov, podnetov a ambícií a jednak, aj keď viacmenej skryto a v pozadí, panuje ako imperatív osobného rastu pre „vzorovanie“ adeptov maliarstva. Tí sa počas štúdia na umeleckej akadémii dobrovoľne podvoľujú procesu partnerského dialógu učiteľa a žiaka. Na výstave sa výberom zo svojej aktuálnej tvorby predstavia šiesti pedagógovia a traja doktorandi, ktorí na tejto katedre študujú a na vyučovacom procese sa rovnako podieľajú. Umelci – pedagógovia dávajú nazrieť do svojej autorskej dielne a súčasne cez ňu ponúkajú pohľad do koncepcie tvorby nastavenej v jednotlivých ateliéroch.

Výstava katedry má reprezentatívny ráz a zároveň je prehliadkou rôznorodosti prejavu a osobitého vkladu vystavujúcich autorov do súčasnej maľby.

 

Stanislav Balko

1943, Banská Bystrica

V rokoch 1961-64 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Dezidera Millyho a Petra Matejku, v rokoch 1964-1967 pokračoval v štúdiách na AVU v Prahe pod vedením profesorov Arnošta Paderlíka a Karla Součka. Po absolvovaní pôsobil na PF v Banskej Bystrici, kde od r. 1974 pracoval ako umelec v slobodnom povolaní. Od r. 1990 do 1999 pôsobil ako pedagóg na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od 1998 doteraz na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde bol v rokoch 2001 – 2003 dekanom Fakulty výtvarných umení a v rokoch2006 – 2008 vedúcim Katedry maľby.

 

Ľudovít Hološka

1943, Jablonica

V roku 1958-1962 absolvoval Školu umeleckého priemyslu, 1962-1968 Vysokú školu výtvarných umení, odbor-maľba v Bratislave, 1990 doc, 1995 prof. V roku 1968-1974 umelec v slobodnom povolaní, 1974-1986 odborný asistent na Pedagogickej fak. UK Trnava, od 1988 odborný asistent, doc., prof na VŠVU v Bratislave, 1994-2001 externý doc., profesor na PF UK Trnava, od 2001 doteraz na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vedie Atelier kresby a klasických maliarskych disciplín.

V rokoch 2002 – 2004 prodekan FVU 2004 – 2012 a v rokoch 2013 – 2016 prorektor pre rozvoj AU.

 

Štefan Balázs

1958, Podbrezová

Štúdium:

1979 – 1985 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra maliarstva, Prof. E. Lehotská, akad. mal., Prof. F. Stoklas, akad. mal.

2000 – 2003 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra maliarstva, doktorandské štúdium, (ArtD.), Prof. Rudolf Sikora, akad. mal.

2005 – habilitoval na docenta (Doc.), Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava.

Odborné aktivity:

od roku 1995 – Katedra výtvarnej tvorby, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004-2008 vedúci Katedry výtvarnej tvorby FHV UMB v Banskej Bystrici, od roku 2008 – docent, Akadémia umení Banská Bystrica, v rokoch 2009- 11 prodekan FVU Akadémie umení.

Žije a tvorí v Rimavskej Sobote.

 

Milan Hnat

1959, Údol

Štúdium:

1974 – 1978 – Stredná umelecko-priemyselná škola, Košice. Odbor/špecializácia: Aranžerstvo – Výstavníctvo

1982 – 1988 – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava. Odbor/špecializácia: Katedra reštaurovania / Reštaurovanie maľby

2001 – 2005 – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava. Odbor/špecializácia: Umenie / Voľná výtvarná tvorba – Doktorandské štúdium

Odborné aktivity:

1999 – 2008 – Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra výtvarnej tvorby a edukácie, Banská Bystrica. 2008 – 2010- Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej tvorby a edukácie,

2009 – 2012 – Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica. Odborný asistent, vedúci ateliéru Prípravný ateliér na Katedre maľby. Od od 2013 – do 2016 vedúci katedry; od 2014 – prodekan pre štúdium FVU AU.

 

Rastislav Podoba

1975, Bánovce nad Bebravou

Štúdium:

1996 – 2002 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, prof. Vladimír Popovič a prof. Rudolf Sikora.

2009-2015 externé doktorandské štúdium, Akadémia umení, FVU, Banská Bystrica, doc. Š. Balázs.

Odborné aktivity:

V rokoch 2006, 2007 a 2009 sa stal finalistom ceny VÚB Maľba. V roku 2008 bol nominovaný za Slovensko na cenu Henkel Art Award. V roku 2009 mu bola udelená cena Martina Benku.

Pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde vedie Otvorený ateliér maľby.

Žije a tvorí v Krušovciach neďaleko Topoľčian.

 

Ján Triaška

1977, Novy Sad

Štúdium:

1996 – 1999 – Akadémia umenia v Novom Sade, Katedra maľby, Ateliér profesora Jovana Rakidžića.

2003 – Vysoká škola výtvarných umení, magisterské štúdium, Katedra maľby. Ateliér profesora J. Bergera, Bratislava.

2007 – Vysoká škola výtvarných umení, doktorandské štúdium, Katedra maľby, ateliér profesora J. Bergera, Bratislava.

Odborné aktivity:

2007 2008 – Akadémia umení v Banskej Bystrici. V rokoch

2005 2014 – Univerzita Komenského, PdF, KVV v Bratislave.

2014 Akadémii umení, Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici.

Žije a pracuje v Bratislave.