Generácia X a Y

Generácia X a Y
16. januára 2019 Stefan Balazs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačová správa výstavy

 

Mestská galéria Rimavská Sobota

Vás pozýva na otvorenie výstavy v utorok 4. 12. 2018 o 16,00 hod

Generácia  X a Y, Fórum mladých architektov – Fiatal Építészek Fóruma

kurátor výstavy: Krisztián Szabó

trvanie výstavy: do konca februára 2018

otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.

Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota

info: msksrs@rsnet.sk, mestskagaleriars@rsnet.sk, www.mgrs.sk, grafický dizajn pozvánky: Szabó Kristán

Výstavy Mestskej galérie, Rimavská Sobota v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislava.

Predstavujeme Vám putovnú výstavu Fóra mladých architektov – Fiatal Építészek Fóruma /Féf-FMA/, ktoré je združenie Spolku architektov Slovenska /SAS/. Výstava v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote je 6-tou zastávkou, po Bratislave, Gombaseku, Prešove, Košiciach a Komárne. Prvá výstava sa konala 24. 4. 2017 v Bratislave v priestoroch Maďarského inštitútu. Výstava sa uskutočnila pod záštitou Spolku architektov Slovenska a Maďarského inštitútu v Bratislave, ktorí sú hlavnými patrónmi združenia FÉF – FMA. Výstava predstavuje 25 architektov.

FÉF – FMA združuje všetky generácie architektov  od študentov VŠ architektonického zamerania po autorizovaných architektov z južných regiónov Slovenska od Bratislavy po Košice. Výstava z roku 2017 vznikla po 7 rokoch existencie združenia FÉF – FMA so snahou prezentovať svoju činnosť ako aj konkrétnu tvorbu jej členov.

V Mestskej galérii v Rimavskej Sobote predstavujeme obe výstavné koncepcie z roku 2011 a najnovšie z roku 2017. Ide o retrospektívnu výstavu mapujúcu pôsobenie združenia.

Kurátorom výstavy je Krisztián Szabó, architekt pochádzajúci z Rimavskej Soboty.

Ďalšia reinštalácia výstavy sa bude konať v nasledujúcom roku v Budapešti /HU/, v Banskej Bystrici, v Krosne /PL/, v Rzesowe /PL/ a v iných regionálnych mestách.

Zvykom nášho združenia FÉF – FMA  býva výstavu doplniť sprievodnými akciami.  V tomto prípade sme pripravili diskusiu na tému: „Architektúra a Rimavská Sobota”. Považujeme za veľmi dôležité diskutovať o architektúre nášho mesta, lebo táto téma nedostáva veľa priestoru vo verejnej diskusii, no následky architektonických a urbanistických zásahov poznačia naše prostredie na desaťročia. Preto je dôležité túto tému otvoriť a diskutovať o budúcnosti jednotlivých architektonických riešení.

Pozvanie na diskusiu prijali:

Eva Muráriková /SÚ MsÚ/, Erik Klaubert, architekt, Alexander Pelle, architekt, Ján Baran /bývalý hlavný architekt mesta/, Zoltán Máté / bývalý hlavný architekt mesta/, firma Aproving, s. r. o. Diskusiu bude moderovať Krisztián Szabó architekt. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. Príďte si vychutnať architektúru trochu iným spôsobom, veríme, že naše stretnutie bude veľmi inšpiratívne a prínosné.

Krisztián Szabó

Narodený  1980 v Rimavskej Sobote. Diplom získal v roku 2006 FASTU v Bratislave.

Odborná prax:

2004 stáž „Leonardo da Vinci”

Architektonická kancelária – architekt – vsm Ahrensburg

Diplom  u Ing. Volker Schulz Meistering

Od  1. 5. 2007 pôsobenie ako SZČO v odbore architektúra pod podnikateľským menom

„ARCHITEKT Krisztián Szabó”.

Spolupráce:

Graphit  s. r. o. , Ing Tibor Bakos

Ing. Angelika Molnárová, Ing. Ivan Čaputa, arch. kanc. Wéber Budapešť, Ing. Arch Norbet Funczik,

Ing. arch. Zsolt Papp, Ing. arch. Tomáš Smidt

Od roku 2013 člen prezídia Spolku architektov Slovenska  „SAS”.