Staré – Nové

Staré – Nové
29. mája 2017 matus

Sprístupnenie výstavy od 6. marca 2017. Trvanie výstavy: do 21. apríla 2017

otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 17.00, Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota

info: msksrs@rsnet.sk, mestskagaleriars@rsnet.sk

 

Výstavy Mestskej galérie Rimavská Sobota z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava Staré – Nové v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej interpretuje staré fototechniky v novom experimente, ako aj recykláciu materiálu „starého na nové“.

Vystavujúci autori: Gabriel Kosmály, Víťo Krejčí, Jirek Šigut, Tomáš Agat Błońsky, Kataríny Hudačinová, Robo Kočan, Jaroslav Malík, Jozef Sedlák, Denis Davidov, Małgorzata Duśko, David Koronthály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik, Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek, Suzanne Pastor, Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, Ivana Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár.

Výstava  uvádza autorské profily ôsmych etablovaných fotografov versus výbery experimentálnych diel viacerých domácich a zahraničných autorov z archívu Domu fotografie (foto-plastiky, fotogravúry, tlače na rôzne povrchy, recyklácia a pod.),  z archívu Školy kreatívnej fotografie pri Krakovskej umeleckej škole v Poľsku (výber gumotlačí) a ukážky formou slide-show z experimentálnych postupov na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.  Autorka a kurátorka výstavy Mgr. Lucia Benická hovorí: „V celkovom objeme cca 100 vybraných fotografických diel  od 31 autorov zo 6 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, USA, Veľká Británia) je výstava ojedinelou konfrontáciou práce s „chémiou“, ako aj s novými technologickými postupmi, nadväzujúcimi na staré fototechniky a autorské experimenty s materiálom. Fascinujúce sú diela, realizované autentickými autorskými technikami, napríklad v tvorbe Gabriela Kosmályho, Víťa Krejčího (štruktáže) alebo Jirka Šiguta („naturálne“ odtlačky). Camera obscura, fotogramy a rôzne formy experimentov nájdeme v dielach Tomáša Agata Błońskeho, Kataríny Hudačinovej, Roba Kočana, Jaroslava Malíka a Jozefa Sedláka. Pozoruhodné sú experimenty v dielach z archívu Domu fotografie, ktoré prezentujú fotografie a objekty od 17 autorov z rôznych krajín:  Denis Davidov, Małgorzata Duśko, David Koron-thály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik, Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek. Osobitne spomeniem fotografické plastiky – „knihy“ americkej autorky Suzanne Pastor, ktorá sa skoro desať rokov podieľala na lektorovaní fotografických dielní Domu fotografie.
Na výstave je zastúpená aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ukážkami experimentálnych diel šiestich autorov zo Slovenska a Poľska formou kolektívnych, či individuálnych diel: Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, projekt Cibuľa: Ivana Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár.“

Jozef Sedlák