Barbora Kožíková – Lichá, Obrazy prachom i rosou sú…

Barbora Kožíková – Lichá, Obrazy prachom i rosou sú…
5. marca 2013 matus

kurátorka: Gabriela Garlatyová

autorská výstava

7. 3. 2013 – 26. 4. 2013

MG RS pripravila v roku 2013 Barbore Kožíkovej – Lichej samostatnú výstavu s autorským názvom Obrazy prachom i rosou sú …, ktorá predstavila výber jej kresieb, koláží a malieb. Zámerom výstavy bolo pripomenutie a najmä predstavenie jej tvorby. Koncepcia výstavy bola retrospektívna a sprítomnila dôležité autorkine témy. Kožíková – Lichá svoju tvorbu neodvodzovala od širšieho umeleckého trendu. Naopak, jej tvorenie bolo založené na individuálnom hľadaní, prežívaní, cítení, ktoré sú aj metódami jej tvorby. Názov výstavy Obrazy prachom i rosou sú… naznačuje poetickú, osobnú, intímnu a denníkovú povahu autorkiných diel. V kolážach a asamblážach používa výšivky a používa rôzne materiály – ústrižky látok, nite, ligotavé flitre, lupene ruží, nájdené predmety, fotografie, výstrižky z časopisov – ktoré vytvárajú v jej komponovaných obrazoch a malých vitrínkach zvláštne, sugestívne a poetické významy. Používanie nájdených predmetov, ktorými v inštaláciách a vitrínkach vytvára situácie odkazujúce na život, sú vlastne mikrosvety a jej sprostredkované videnie a prežívanie okolitého diania. Oslovujú a interesujú svojou optikou, poetikou, inšpirujú k tvorbe modelov vlastných svetov v malom, v ktorých je obsiahnutý detský svet, naivita, spontánnosť, ale aj cítenie mamy a videnie ženy, ktorá má radosť zo skladania bizarných, veselých a hravých inštalácií a kompozícií. Takto do svojej hry – inštalovania na výstave – zapojila aj svoje dve dcéry, Jasmínku a Paulínku.

Barbora Kožíková – Lichá umrela v roku 2015. Na prelome rokov 2013/2014 sa ešte predstavila v rámci kolektívnej výstavy Bienále maľby IV., kde prezentovala svoje maľby – terapeutické nástenky. Diela umelkyne boli tiež súčasťou výstavy Čerstvý nákup, ktorá sa v MG RS konala na jeseň roku 2015.

(Gabriela Garlatyová)

 

Barbora Kožíková – Lichá

1976, Bratislava – 2015, Praha

1984 – 1990: Základná umelecká škola, ateliér akademického maliara Ladislava Čarného. 1990 – 1994: Strědní umělecko-průmyslová škola Uherské Hradiště.

1994 – 2001: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Otvorený ateliér prof. Rudolfa Sikoru.

1998 – 2000: doplnkové pedagogické štúdium, Ladislav Čarný.