Erika Szőke, IN VIVO

Erika Szőke, IN VIVO
24. mája 2022 Stefan Balazs

výstavu otvorí: Zoltán Szalay

kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová

27. máj – 22. júla 2022

A kiállítást megnyitja: Szalay Zoltán

A kiállítás kurátora: Garlatyová Gabriela
2022. 5. 27. – 7. 22.

Výstava Eriky Szőke s názvom IN VIVO je koncipovaná ako prezentácia jej aktuálnej práce z ostatných dvoch rokov 2020-2021, teda z obdobia pandémie Covid-19, kedy svoju tvorbu mohla prezentovať iba online formou alebo v podobe otvoreného ateliéru. Výstava je zameraná na aktuálny projekt In vivo a Aire libre, ktorý bude mať galerijnú premiéru, v rámci ktorej bude prezentované aj video Revitalizácia, vytvorené na výtvarnom sympóziu In Situ vo Vojke nad Dunajom. V projekte Aire libre, čo znamená čistý vzduch, (doslovný preklad voľný vzduch), „skúma vzťah tela a dýchania, človeka a vzduchu najrôznejšími prostriedkami. Prepájaním videí z autorských performancií a experimentálnej fototechniky s metódami konceptuálneho umenia zachytáva najprchavejší živel a pominuteľnosť životodarných procesov“, ako jej zámery charakterizuje spisovateľ Pavol Száz. In vivo je sčasti bioartový projekt, pretože sa zaoberá skúmaním biologických procesov živých organizmov. V rámci umenia sa jedná o prístup, ktorý je postavený na prepojení života, živej hmoty a prírody, teda na tzv. holistickom princípe. Autorka experimentuje s technikou “yeastogramu“, ktorú vyvinul Lucas Czjzek z viedenského klubu Bioart Club pavillon_35 a stáva sa súčasťou jej autorskej výpovede. Výsledkom takejto práce sú kvasinkové, živé obrázky, ktoré časom zmiznú, keď mikroorganizmy začnú rásť. Yeastogram je podľa jej zámeru obraz vytvorený na povrchu organickej hmoty zloženej z agaru, v ktorej sa kultivujú kvasinky, v tomto prípade sú to kvasinky z droždia.
„Cieľom vytvárania živých obrázkov je objasniť môj vlastný prístup a vzťah k prírode, sledovanie neviditeľného sveta mikróbov, baktérií a malých tvorov, ktorými sme obklopení a vyrovnať sa so skutočnosťou, že obraz nevyhnutne zmizne, tak ako aj my ľudia, v kolobehu života.“ Projekt In vivo pozostáva z cyklu Fosílie spomienok, ktorý vznikol technikou yeastogramu, ďalej je to cyklus Termogramy ako Očkáň skalný alebo Vždyzelený orechový list a séria Doživotné konexie – chlieb na pleciach. Erika Szőke tu pracuje s cestom ako s materiálom, z ktorého vytvára a pečie rôzne tvary fragmentov tela, významovo odkazujúce na neprítomné telo. Dielo tvoria série fotografií väčších i menších rozmerov, objekty a videá.

Erika Szőke (1977), žije a tvorí vo Veľkom Kýre, pri Nitre.
Študovala na Nitrianskej UKF, na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy (2000 – 2005). Vystavovala v Španielsku, neskôr v Maďarsku, Rumunsku a v Dánsku. Paradoxne, na Slovensku sa dostáva do povedomia až v poslednej dobe. Patrí do strednej generácie umelkýň, je nositeľkou viacerých ocenení.

Szőke Erika IN VIVO című kiállítása az elmúlt két év, 2020-2021, azaz a Covid-19 világjárvány alatt készült munkáinak a bemutatójaként fogható fel, amikor ugyanis csak online vagy nyitott műterem formájában tudta bemutatni munkáit.
A kiállítás középpontjában az aktuális In vivo és az Aire libre projekt áll, amelynek galériás premierje lesz. Bemutatásra kerül a Revitalizáció című videó is, amely a Vajkai-i In Situ művésztelepen készült.