Marek Jarotta Núdzový stav !

Marek Jarotta Núdzový stav !
25. apríla 2022 Stefan Balazs

kurátori: Lucia Jarotta, Štefan Balázs

Otvorenie výstavy v utorok 25. marca o 16,00 hod. trvanie výstavy: do konca mája 2022 otvorené: pondelok – piatok: 11.00 – 16.00 hod. Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota
Info: mestska.galeria.rs@gmail.com, www.mgrs.sk

Sprievodné podujatia:

Sobotná dielňa s Petrou Filipiakovou, 30. 4. 2022, od 10.00 do 12.00 hod.
srdečne vás pozývame na NOC v GALÉRII
komentovaná prehliadka výstavy Mareka Jarottu
v sobotu 15. mája od 17.00 hod.
 
Otváracie hodiny: od 11.00 – 16.00.
V prípade návštevy zo škôl je možné dohodnúť si individuálny termín návštevy.

Núdzový stav je situácia spojená so súčasnosťou. Odkazuje na prítomnosť človeka v aktuálne sa odohrávajúcom čase a priestore. Odzrkadľuje rozpoloženie sveta, dedukuje predstavu
o jeho kondícií, predznamenáva možnosti blízkej budúcnosti. Stav núdze pociťujeme v prírode, ekológii, spoločnosti, politike či vo významných odvetviach ľudskej činnosti, a tým aj v osobnom živote. Je tvorený okolnosťami blížiacimi sa ku katastrofe, je extrémom, do ktorého musíme nutne vyústiť, aby sa mohla uskutočniť zmena. Súčasnosť je následkom doterajšej aktivity a zároveň príčinou tej nasledujúcej.
Človek zanecháva svojou nepretržitou činnosťou stopy svojej fyzickej existencie. Preto je stále prítomný na miestach, z ktorých už odišiel, či už nedávno, alebo dávnejšie a nadobro, v opustených budovách, mestách alebo miestach, ale aj v hypotetickej predstave postapokalyptickej budúcnosti.
Marek Jarotta je umelcom mladej generácie, ktorý už tesne po dokončení svojho magisterského štúdia v roku 2013 získal ocenenie v súťaži Maľba roka nadácie VÚB. Odvtedy bol niekoľkokrát vo finále tejto prestížnej súťaže. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo venuje zobrazovaniu urbánnych architektonických prostredí úzko súvisiacich s verejnou dopravou. V niektorých sériách pôsobia tieto tranzitné priestory ako stanice či letiskové haly zvláštne, znepokojivo, pretože sú až atypicky vyľudnené, také ich obvykle nezažívame, pretože k nim patrí neustály každodenný ruch, zmätok, zhon, ktorý máme v spojení s nimi zafixovaný. V iných obrazových situáciách sú ich fragmenty hybridne pospájané do nových kompozícií. Sú to anonymné miesta prechodu, v ktorých je naša percepcia skôr podvedomá, keď sa nesústreďujeme na priestor okolo seba a keď získajú našu pozornosť len niektoré detaily z priestoru. Ich zobrazenie v tomto kontexte pôsobí paradoxne, zároveň odkazujú na nedávnu aktuálnu situáciu obmedzenia, nemožnosti cestovania kvôli pandémii Kovid-19.
V najnovšej sérií obrazov priamo nadväzuje na diela z predošlých rokov, venuje sa však zobrazovaniu pozostatkov ľudskej činnosti vo vyľudnenom priestore. Znak batožiny bez cestujúcich pôsobí znepokojujúco, neprirodzene, navodzuje pocit rýchleho odchodu pasažierov, ich zmiznutia, alebo paradoxne značí ich stálu prítomnosť, zastavenie sa na ceste, ktoré spôsobila vážna bariéra, keď je nemožné z miesta odísť. Opustené kufre pôsobia zlovestne, odkazujú na tých, ktorí ich zbalili a niesli. A tak si kladieme otázku, čo sa stalo s ich majiteľmi? Odviedla ich vyššia moc, stali sa obeťou represií, vrátia sa niekedy? Opustená batožina navodzuje myšlienky na tie najtragickejšie chvíle nie tak dávnej minulosti, ale čo je horšie, aj aktuálnej prítomnosti utečeneckej krízy, ktorú vygeneroval agresívny vojenský útok.
Marek Jarotta sa vyjadruje striedmym až neosobným rukopisom, najmä čo sa týka morfologickej štruktúry architektonického rámca výjavu. V zobrazení batožiny, ako dočasnej a premennej časti interiéru, s maliarskym pôžitkom interpretuje ich farebnú a materiálovú pestrosť, ktorá je indexom života, živých ľudí a ich osudov. Batožina plní funkciu štafáže v krajine/interiéri a neodbytne pripomína, že niekde blízko musia byť aj tí, ktorí v nej nesú vzácne osobné predmety, ale aj najnutnejšie prostriedky na prežitie. Bez tejto nádeje, by boli opustené kufre len znakom katastrofy a zúfalstva.
Marek Jarotta
*1988, Ružomberok
Vzdelanie
2007 – 2013 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Maľba a iné médiá, Ateliér mal+by (Doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba ArtD.)
Ocenenia
2020 finalista súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB
2017 finalista súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB
2016 finalista súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB
2013 2. miesto v súťaži Maľba – Cena Nadácie VÚB
Samostatné výstavy
2021 Transit, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, Slovensko
2020 Miesta prechodu, Nástupište 1 – 12, Topoľčany, Slovensko
2020 Marek Jarotta, Nová Vlna, Trenčín, Slovensko
2019 DESTINÁCIA: CESTA, Taliansko-Slovenská obchodná komora, Bratislava, Slovensko
1019 Stationscapes, Galéria Čin Čin, Bratislava, Slovensko
2018 O 5 12 2.0, Galéria SPP, Bratislava, Slovensko
2018 O 5 12, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovensko
2017 Paralelné územia, s Luciou Horvátovou, Galéria Prokopka, Praha, Česko
2016 2050, HotDock Gallery, Bratislava, Slovensko
2016 2050, Industrial Gallery, Ostrava, Česko
2015 Čakanie, Artotéka Gallery, Bratislava
2015 PARAreality, s Luciou Horvátovou, mini Art Gallery, Bratislava, Slovensko
2014 Somewhere to somewhere, SODA Gallery, Bratislava, Slovensko
2013 Anonymné identity, Galéria architektov SAS, Bratislava, Slovensko
2012 Priestor je len šum, Galéria m++, Bratislava, Slovensko
Skupinové výstavy
2021 Envision, Slovak art days in Sofia, Academia gallery, Sofia, Bulharsko 2020 Akvizície 2002 – 2019 (maľby, sochy, objekty), Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovensko
2019 Decembrové stop/y IIX., Galéria Čin Čin , Bratislava, Slovensko
2018 Decembrové stop/y VII., Galéria Čin Čin , Bratislava, Slovensko
2018 Imagomundi/LucianoBenettonCollection: A lookfromthebridge. Súčasní umelci zo Slovenska,
2018 Galéria Médium, Bratislava, Slovensko
2018 Imagomundi/Luciano Benetton Collection: Join the dots/Unire le distanze, Salone Degli Incanti, Trieste, Taliansko
2017 Decembrové stop/y VI., Galéria Čin Čin , Bratislava, Slovensko
2017 Výstava finalistov súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB, Galéria Nedbalka, Bratislava, Slovensko
2017 Ex/pozícia, Industra Gallery, Brno, Slovensko
2017 Trumpomania, SALOMON ARTS, New York, USA
2016 Decembrové stop/y V., Galéria Čin Čin , Bratislava, Slovensko
2016 „WINTER SELECTION 5“, Flatgallery, Bratislava, Slovensko
2016 Výstava finalistov súťaže Maľba – Cena Nadácie, Galéria Nedbalka, Bratislava, Slovensko
2016 10 rokov maľby, Galleried´Italia, Miláno, Taliansko
2016 DOM 2016, festival súčasného umenia, Červená lisovňa v Rači, Bratislava, Slovensko
2016 1. Máj – deň otvorených dverí v Cvernovke, Stará Cvernovka, Bratislava, Slovensko
2015 BazART 2015, Magna Gallery, Piešťany, Slovensko
2015 Decembrové stopy, Galéria Čin Čin , Bratislava, Slovensko
2015 1. Máj – deň otvorených dverí v Cvernovke, Stará Cvernovka, Bratislava, Slovensko
2015 Výstava umelcov Cvernovky, Connect, Bratislava, Slovensko
2015 10 rokov maľby, Maľba – Cena Nadácie VÚB, Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko
2015 10 rokov maľby, Maľba – Cena Nadácie VÚB, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovensko
2014 My space, My place, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, Slovensko
2013 Výstava finalistov súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB, Galéria Nedbalka, Bratislava, Slovensko
2013 2. medzinárodné Bienále kresby a grafiky, Győr, Maďarsko
2013 Hmlu zrak nerozptýli, Ateliér mal+by, Pisztoryho palác, Bratislava, Slovensko
2013 Výstava diplomových prác VŠVU, Dom umenia, Bratislava, Slovensko
2011 Taký istý, alebo rovnako veľký, ale ďaleko, Galéria umenia, Nové zámky, Slovensko
2011 BR BR, Galéria Aula, FaVu VUT, Brno, Česko
2011 Mesto ako osobnosť, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, Slovensko
2010 Young Art Show 3, Dom umenia, Piešťany, Slovensko.