Erika Miklóšová. Modulovať. Mať zmyslové zážitky a čítať prírodu

Erika Miklóšová. Modulovať. Mať zmyslové zážitky a čítať prírodu
17. augusta 2021 Stefan Balazs

Mestská galéria Rimavská Sobota       

                                                                                                              

 

Erika Miklóšová

Modulovať. Mať zmyslové zážitky a čítať prírodu

 

Vernisáž výstavy: sobota 19. 6. o 17.00 hod.

 

kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová

grafický dizajn pozvánok: Nicol Hochholczerová

trvanie výstavy: 19. jún – 14. júl 2021

 

Výstava predstavuje kombináciu dvoch dôležitých projektov Eriky Miklóšovej (1984), a to Zátišia s drapériami a plenérovú krajinomaľbu, prepis živého do neživého obrazu. Podľa autorky sa tento projekt snaží o ich posun a skríženie, o ich hybridizáciu a o zobrazenie ďalšieho priestoru, tzv. „nadpriestoru“, o zobrazenie času v zátiší. Pojmom „modulovať“ označuje modelovanie na základe farebných plôšok, kde najväčší vplyv má svetlo denné i umelé a ich tieň. Ten je určujúci pre farebnosť jednotlivých drapérií. Farebné plôšky sú malé štvorcové formy, či iné geometrické útvary.

 

Výstava je členená tromi základnými farbami, a to žltou, modrou a červenou, ktoré vytvárajú vizuálne polia pre inscenované zátišia zo zavesených „arte-poverových“ odevov. Maliarka vytvára dialóg medzi reálnym predmetom – odevom a tieňom, ktorý odev vrhá na farebné pozadie a následne visiacu drapériu prezentujú kresby – farebné štúdie visiacich odevov. Všetko sú to tradičné a známe zobrazenia, ktoré sa v priebehu času v umení objavujú v rôznych formách a funkciách. Motív a znak odevu bol dôležitý v antickom umení, ako významový a estetický prvok, napríklad pri zobrazení mytologických božstiev, a v nasledujúcich obdobiach tiež vyjadroval spoločenský status portrétovanej osoby, či špecifické alegorické, ikonografické významy. Georges Didi-Huberman, ktorý téme venoval „Esej o spadlé draperii“ sa zaoberal anachronickými performatívnymi premenami tejto látky.

 

Miklóšová sa však neobracia ku príbehu či histórii motívu drapérie, ale ho analyzuje neomodernisticko-analytickým spôsobom. Skôr sa vizuálnym skúmaním navracia k ideám Bauhausu, k teóriám farby a modelovaniu/modulovaniu tvaru a ich vplyvom na vnímanie recipienta. Zaujíma ju performatívny proces samej podstaty zavesenej drapérie, jeho hmotná a vizuálna stránka v zmysle jeho vzťahu k osobám, ktoré ho nosili, ale aj vizuality, ktorá na nich odkazuje. Vytvára sieť vzťahu reality – obrazu reality – a jej vnímania, zažívania. Samotný akt zavesenia odkazuje na chýbajúceho človeka, telo, jeho akúkoľvek prítomnosť. Divák nevie zistiť, na koho odev sa pozerá, táto história je autorkina osobná. Skôr sa vynárajú myšlienky o konzumnej spotrebnosti týchto odevov, ich nadprodukcia, prebytok, ktoré sa prejavujú nenosením týchto odevov. Erika Miklóšová je však výnimočná kresliarka, jej kresba je pevne konštruovaná, zobrazenie je dôsledné vo výtvarnom zámere farebnosti, tvarovania, komponovania, modulovania. Cyklus jej zavesených drapérií je pomerne známou značkou umelkyne, a ukazuje aj jej osobitný štýl a rukopis. Miklóšová vníma napríklad Cézannov spôsob zobrazenia tvarov prírody, aj ona ju analyzuje pomocou živej modelovej situácie – zátišia.

 

Zážitok, prežívanie istej životnej situácie je zámerom jej plenérových skíc, maliarskych záznamov krajiny z okolia Kostolnej pri Dunaji a jazera Šantovka, ktoré videla na prechádzkach v čase pandémie. Príroda je pre ňu terapeutickým priestorom, miestom, v ktorom mnohí ľudia práve v tomto období nachádzali útočisko a bezpečie s možnosťou dýchať zhlboka, bez obáv, že sa nakazia agresívnym vírusom a nachádzali tu aj slobodu pre telesný pohyb a duševný relax. E. Miklóšová menšie obrázky krajiny maľovala v priebehu ročných období pandemického roka od jari 2020 do jari 2021. Sú vrstvené ako deň za dňom, mesiac za mesiacom, bez popisu, dátumu, čím unikajú konkrétnostiam, a aj snahe po dôslednej denníkovej chronológii. Jedine farebnosť typická pre časti roka je sčasti referujúca. Ale ich časozberný rozmer ukazuje to, akým spôsobom maliarka tento čas prežila, otvorená prežívaniu v období izolácie. (GG)

 

 

Erika Miklóšová

 

2004 – 2008, 2008 – 2010: VŠVU, Ateliér ++- XXI, prof. Daniel Fischer, VŠVU, Bratislava

2000 – 2004 Združená stredná škola scénického výtvarníctva, Bratislava, Scénická tvorba a reprodukčná maľba

Zamestnanie: stredoškolská učiteľka, ZSŠ Scénického výtvarníctva, Bratislava

 

Študijné pobyty:

2007: École supérieure d’art et design, Saint Étienne, Francúzsko,

2006 – 2007: semestrálna stáž VŠMU, Ateliér Scénografia a kostýmová tvorba.

 

Výstavy v roku 2019:

Synagóga, Galéria J. Koniarka v Trnave pod názvom Zátišie s drapériami II.

#enpleinair v galérii TIC v Brne

V divočine, kolektívna výstava, Schaubmarov mlyn v Pezinku.

umelecká rezidencia v Českom Krumlove, v Strážkach a vo Freisingu organizovaná Europäisches Künstlerhaus v Nemecku.

 

V roku 2019 ilustrovala maľbami DenníkN a v roku 2017 časopis Glosolália č. 4, následne spolupracovala s Galériou Čin Čin, Flatgallery, DOT. Contemporary Art Gallery v Bratislave.

V Banskej Štiavnici sa prezentovala na rezidencii Banská ST ANICA maliarskou formou 6 x 9 = 2015. Medzi rokmi 2012 a 2010 sa umiestnila medzi finalistami na súťaži Maľba roka – Nadácia VUB.

 

Dodržiavame protipandemické nariadenia : R – O – R.

www.mgrs.sk

mestska.galeria.rs@gmail.com

www.facebook.com/www.mgrs.sk

info: 047 5624351

 

Výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Tvorivé soboty v galérii s Petrou Filipiakovou a Erikou Miklóšovou

 

Júnová sobota: 19. 6. o 10.00 do 12.00 hod.

Stretnutie s výstavou Eriky Miklóšovej, Modulovať. Mať zmyslové zážitky a čítať prírodu: Spoločne si prezrieme výstavu a naučíme a hravou formou si sprostredkujeme informácie o autorke a jej tvorbe. Nosnou líniou výstavy bude priestorová previazanosť 2D maľby a 3D zobrazovaných objektov. Dôležitými témami sú citácie, reinterpretácie, vzťah učiteľa a žiaka, model a príroda, a to ako v jej divokej, tak i v estetizovanej forme. Na workshope budeme experimentovať so zobrazovaním priestoru.

Dodržiavame protipandemické nariadenia : R – O – R.

www.mgrs.sk

mestska.galeria.rs@gmail.com

www.facebook.com/www.mgrs.sk

info: 047 5624351

 

Výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.