Juliana Mrvová

Juliana Mrvová
11. mája 2018 Stefan Balazs

Juliana Mrvová

Juliana Mrvová – cestovateľka, bádateľka, pestovateľka, zapisovateľka, krajino-maliarka, kurátorka, ona  

Prvýkrát som videla jej maľbu nazvanú Catleyas na výstave finalistov súťaže Maľba VÚB v roku 2007, kde Juliana Mrvová získala prvé miesto. Zaujala ma maliarska sviežosť a tematická otvorenosť, s akou obraz podala. Pripomenul mi trochu „štýl“ maľby Laca Terena, čo nebolo náhodné, aj s ohľadom na Mrvovej rané východisko v jazyku neoexpresívnej maľby 80. rokov a jej štúdiá v ateliéri Ivana Csudaia; obaja maliari sú zástupnými predstaviteľmi tejto tendencie v slovenskom umení.

Obraz pôsobil zmyselne. V „benátsky“ svetelnom kolorite, rozmarne vyplazoval ružové a žlté jazyky, plazivé lupene kvetov orchideí sa rozvíjali po celej jeho ploche, sústredené okolo dvoch korún – pyskov. Orgány kvetu, ktoré slúžia rastline na rozmnožovanie, ako i samotný názov čeľade vychádzajúci z gréckeho slova orchid (mužský semeník), ale aj morfológia kvetu orchidey, vytvorili symbolické významy tejto maľby.

Obrazy zväčšených kvetov Georgie O´Keeffe, „maliarkou maľované len ako kvety“ –napriek tomu tvarmi pripomínajúce ženské genitálie – odkazujú tak na ženskú sexualitu. Podobne motív otvoru – štrbiny je emblematickým pre umenie, ktoré sa vyjadruje o feminínnom, ktoré sa dotýka či analyzuje jeho identitu a obzvlášť je prítomný vo feministických dielach umelkýň.

Bola som zvedavá, kam sa táto prebudená energia, v rámci slovenskej maľby ojedinelá a aj odvážna, bude transformovať, čo bude Juliana ďalej maľovať?

Teraz, po vyše desiatich rokoch, pripravujeme jej autorskú výstavu, ktorá aj svojím názvom Päť miliónov ustríc pod Brooklynským mostom nadväzuje na jej travelerský cyklus, vznikajúci v pohybe, na cestách. Jej maľba vzniká v procese tvorenia – cestovania. Ako o ňom napísal filozof Peter Mačaj: Cestovanie je školou videnia, pretože počas neho sa nám všetko dáva ako niečo nové.“ … „A práve túžba vidieť vedie Julianu k tomu, aby sa vydala na cestu.“

Je to autorka, ktorá prináša osobité, vlastné maliarske videnie, maliarka, ktorá k tvoreniu pristupuje na základe empírie, a opiera ju o poznanie, teda racionálny prístup. Tie uplatňuje aj vo svojej aktívnej kurátorskej práci pri organizácii mnohých výstav umelcov – kolegov, je možné, že toto prestupovanie profesií má koreň aj v jej skoršom záujme o iné povolanie. „Som dobrá v botanike!“, povie rozhodne. „Vždy som chcela byť botaničkou, zaujímajú ma múzeá a ich vystavené zbierky prírodnín.“ Ich radenie do určitých systémov a umelosť týchto výstavných situácií sú aj východiskom pre jej inštaláciu Stolová hora, používajúcu zasadené rastliny, mach nájdený v lese, drobné plastiky z modelovaného porcelánu a vulkanický piesok. Biele a kolorované keramiky svojimi biomorfnými tvarmi prehovárajú z hĺbky podvedomia a podstaty Juliany Mrvovej, a pripomenú mi práve iniciačnú maľbu orchideí Catleyas.

Krajinárske motívy jej malieb, napr. Rockaway Beach, Brooklyn v noci, Battery Park, Phong Nha He Ban (rieka Son), Cesta z Dong Hoi, sú priestorovým vymedzením – scénou pre zobrazovanie jej cestovateľských zážitkov. Tie sú sprostredkované menšími – denníkovými kompozíciami, ktorými Juliana skladá obrazy spomienok zo svojich ciest. Princíp skladania je zjavne dôležitý, pripomína skôr obrazové sekvencie filmu, rozložené do maliarskych záznamov.

Na väčších a menších krajinomaľbách sa rozvíja skrytý (nepotlačený) prúd rieky, ženského sveta maliarky, zjavovaný v motívoch kvetovvtákov, žijúcich v prostrediach, ktoré navštevuje – spoznáva – mapuje – prežíva. Jej rozprávanie o zážitkoch, ktoré modelujú, konštruujú jej obrazové kompozície, je vtipné, naratívne nápadité, miestami skurilné, ale v zásade seriózne, vážne, opierajúce sa o fakty a reálie. Tieto dva svety racionálneho a neracionálneho vytvárajú konštrukčné pnutie jej maľbám. Nezaoberá sa práve cibrením rukopisu, i keď v niektorých maľbách zrazu vyviera krásna hmota – belle matiere – spájajúca šťavnatý štetcový prednes so surrealisticky asociatívnou maľbou. Vytvára si jazyk, ktorý je pre ňu seizmografický. Mám rada, keď je to také „pripečené“, myslí tým, zrejme niečo naivné, neškolené, detské, spontánne, drsné, neposlušné. Spája svety detský s dospelým (materským), ženský s mužským, vytvára v nich vzťahy, niekedy má zobrazený motív ženský rod, niekedy hľadí na muža [Kappa na pláži (Pivo v ponožke), 2017].

Tvorenie Juliany Mrvovej je ako metóda tvorenie na ceste, ale jeho podstatou je najmä jej osobné a hlboké prežívanie života. Je sprítomnením jej intímnej poézie, ale aj živočíšnej energie ženy, ktorá je vždy korigovaná poznaním, vedomosťami, ktoré ju občas aj utlmujú, stišujú, polemizujú s jej spontaneitou a divokosťou. Keď sa však pozrieme na jej výstavu – prostredie pozornejšie, vyjaví sa ich modus vivendi: maľovať tak ako cestovať.
Gabriela Garlatyová

 

Mrvová Juliana (1979 Bratislava) 1994 – 1999 Francúzsko-slovenské bilingválne gymnázium Metodova, Bratislava. 1999 – 2005 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2000 – 2001 Ateliér maľby a iných médií, Prof. D. Fischer, 2001 – 2005 4. Ateliér, Prof. I. Csudai. 2005 – 2008 Doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor voľné umenia, školiteľ Prof. I. Csudai.

V roku 2007 získala 1. miesto v súťaži Maľba – cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov.

 Samostatné výstavy a autorské prezentácie 2012 – 2017:

2017: Travelog, Galéria Jana Koniarka, Trnava, SK; Birds & Boats, Kabinet,

Račianska 22, Bratislava. 2016: V hlave kravy – kresťania nejedia masalu, DOT

contemporary art gallery, Bratislava; Juliana Mrvová: Pintura, Dibujo / maľba,

kresba. Instituto de Artes Plásticas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz,

Mexiko; 2015: 4-dňová výstava: maľby, kresby, texty. Galéria Gagarinka, Bratislava;

Denník cestovateľa, Kabinet, Bratislava; 2014: Putovanie – pamäťou – fotografie, (s M.

Vagačom a A. Šakovým) Sala Dogana, Palazzo Duccale / Dóžací palác, Genova

/Janov, Taliansko; From Memel to Rome. (hosť Zuzana Fajta) Magna Gallery,

Piešťany; 2013: Herbár času / Juliana Mrvová, Jana Farmanová. Industrial Gallery,

Ostrava; Vertikálna krajina – Horizontálne putovanie, (hostia Broňa Schragge &

Milan Vagač) Galéria ČIN ČIN, Bratislava; 2012: Juliana Mrvová – Incredible Journey

of Amadeo Prolongado into the Noman´s Land. Galéria Photoport, Bratislava;

Juliana Mrvová na Moste – As viagens dos descobrimentos. Wanieck Gallery,

Brno.

Účasť na skupinových výstavách 2012 – 2016, výber:

2016: Slovenská new Generation. Maľba 2006 – 2015. Galleria d´Italia. Piazza Scalla, Milano, Taliansko; Jej! svet. Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě. Jihlava; Doteraz / Until now, Dot contemporary art Gallery, Lazaretská 4, Bratislava; Výstava diel z Medzinárodného sympózia plochého skla, Spoločnosť Kováč, Dubnica nad Váhom; In Abode the clouds, diela z rezidencie v Sohre, výstava v Asian Confluence v Shillongu, štát Meghalaya, India; na Slovenskej Ambasáde v New Dehli a na Baroda University, Baroda, India; 2015: 10 rokov Maľby, Bratislavský hrad, Bratislava a Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica; Čerstvý nákup, Mestská galéria Rimavská Sobota; Slovak Young Art Show, Tversk Gallery, Moskva; Galléria moderného umenia, Yekaterinburg, Rusko; 2014: Young Slovak Art in Moscow, Múzeum súčasnej histórie Ruska, Moskva, Rusko; Freudenthal Show, slezko-slovenská maľba, Gallery Freud & Thal, Bruntál a zámek Valtice; 2013: Bienále maľby IV?, Rozdiely, ktoré spájajú, Mestská galéria Rimavská Sobota; Aperto Due, Castello di Apricale, Apricale, Taliansko; JCE en résidence, Médiatéka Montrouge, Ville de Montrouge; Paríž, Francúzsko; Doktorandi VŠVU, Dom umenia Bratislava a Stredoslovenská Galéria Banská Bystrica; Podozrivý voľný čas, Open Gallery, Bratislava; 2012: Camac open studios / otvorené ateliéry Camac, Camac, Marnay sur Seine, Francúzsko

Umelecké rezidencie a sympóziá 2012 – 2017:

2017 / tvorivy pobyt v New Yorku, septemeber 2017, USA

2016 – Medzinárodné sympózium plochého skla, Spoločnosť Kováč, Dubnica nad Váhom; Umelecká rezidencia organizovaná Picasso Pupils International Community a Shillong Public School v Cherapunjee / Sohra, štát Meghalaya; India; Umelecká rezidencia v Xalape, štát Veracruz; Mexico; a pozvanie Inštitútu Umení / Instituto de Artes Plásticas, Universidad Veracruzana, Xalapa, La Ceiba Gráfica Residency Center, La Orduňa, Coatepex a Oaxaca; San Cristóbal de las Casas a Tullum, Mexiko; Tvorivý pobyt Corpus Christii, Texas; USA, v ateliéri maliarky Kataríny Janečkovej. 2015: Sympózium pivovar Chříč; 2014: umelecká rezidencia v Chelve, Bosch & Simons, Azoque 1, Chelva, Španielsko; 2013: umelecká rezidencia v Atelier A, Apricale, Taliansko, rezidencia v Dome u Gazdov, Periférne centrá, obec Dúbravica, Slovensko, rezidencia na pokračovanie v mesiacoch apríl – august 2013; umelecká rezidencia v Nida Art Colony / Nida Menos Kolonija, Nida, Litva; 2012: rezidencia v Camac – Centre D´art contemporain, v dedine Marnay sur Seine, Champagne – Ardenne, Francúzsko.

Zastúpenie v zbierkach: 

Mestská galéria Rimavská Sobota, Nitrianska galéria, Nitra, Olomoucká galerie umění, Olomouc, Zbierka Richarda Adama, Wanieck gallery, Brno, Zbierka Marek, Brno, Zbierka VUB Banky.

www.julianamrvova.com