Umenie v azyle, Ukrajinskí umelci a umelkyne v Rimavskej Sobote a v Banskej Bystrici

Umenie v azyle, Ukrajinskí umelci a umelkyne v Rimavskej Sobote a v Banskej Bystrici
27. februára 2024 Stefan Balazs

Mestská galéria Rimavská Sobota / Tlačová správa výstavy

 

Umenie v azyle, Ukrajinskí umelci a umelkyne v Rimavskej Sobote a v Banskej Bystrici

 

Oleg Yasenev, Alla Volobyeva, Alyona Yaseneva, Valerii Stratiuk

Vlad Yurashko, Vika Shumskaya, Valeria Yurashko

 

kurátori výstavy: Štefan Balázs a Gabriela Garlatyová

grafický dizajn: Martina Masaryková

 

vernisáž: v piatok 1. marca 2024 o 17.00 hod.

trvanie výstavy: do 30. apríla 2024

otvorené: pondelok – zatvorené, utorok – piatok: 9.00 – 17.00 hod., Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota

 

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Text kurátorov reprezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah textu.

 

Výstava vzniká pod vplyvom reálnych politických a životných okolností, ktoré spôsobili to, že ukrajinské umelkyne a umelci museli odísť z Ukrajiny.

 

Výstava sleduje ich životný príbeh, ale najmä im umožňuje začleniť sa do kontextu nového prostredia, do ktorého ako migranti vstupujú. Migrácia aj v minulosti spôsobila to, že umelci a umelkyne si museli nájsť svoje nové miesto na život a prácu, ale zároveň nové prostredie ich tvorbu zaznamenalo a reflektovalo, v mnohých prípadoch aj zásadným spôsobom. V súčasnosti je potrebné reagovať na tieto udalosti a historické zmeny, ale tiež je potrebné byť solidárni s kolegami z oblasti vizuálneho umenia a kultúry, ktorí si v našom prostredí hľadajú miesto na uplatnenie.

Výber autorov a autoriek ukazuje mimoriadne zaujímavé umelecké programy. Sú to umelci a umelkyne, ktorí študovali na akadémiách, majú vydané kvalitné monografie a v rámci kontextu ukrajinského umenia patria k etablovaným autorom a autorkám, učili na umeleckých vysokých školách, prípadne absolvovali jednu etapu štúdia na slovenskej umeleckej škole. Ich tvorba bola prezentovaná aj v medzinárodnom, európskom či mimoeurópskom kontexte.

 

Tvorbou, ktorá vzniká na Slovensku prispievajú k obohateniu domáceho, slovenského vizuálneho umenia. Svojou tvorbou, ktorá má korene v odlišnom kultúrnom a kultúrnopolitickom zázemí mnohokrát nastavujú zrkadlo domácemu umeniu a spoločnosti. Politická situácia v ich vlasti, vojenská agresia susedného štátu, Ruskej federácie, spôsobuje pocit ohrozenia nielen na Ukrajine, ale aj v celej Európe. Z umelcov sa stali nomádi, ktorí sa snažia upozorňovať aj svojou tvorbou na ťažký osud ich spoluobčanov. Mnohokrát museli upustiť od zaužívaných stereotypov, od istého pohodlia, ktoré si ako renomovaní umelci doma vytvorili a prispôsobiť sa novým existenčným podmienkam, zvládnuť komunikáciu v cudzom jazyku, pobyt v cudzom, nezriedka neprajnom prostredí, pracovať na svojom programe v improvizovaných priestorových podmienkach. Ani dlhodobejší pobyt na Slovensku, ako v prípade rodiny Yurashko neznamená bezpodmienečné prijatie prostredím.

 

Umelci a umelkyne sú často nútení prijímať príležitostné práce, aby sa uživili, prípadne zľaviť s nárokov na umeleckú kvalitu a pracovať pre komerčný trh s umením. Nemajú nárok na podporu z verejných zdrojov, napríklad v prípade doktorandského štúdia nemajú nárok na štipendium tak, ako autori s trvalým pobytom na Slovensku alebo v EÚ.

 

Napriek všetkým týmto prekážkam dokážu pokračovať vo svojich umeleckých programoch, dokonca im dať ešte väčšiu mieru spoločenskej zaangažovanosti, pocitu zodpovednosti voči svojim krajanom, zvýšenú mieru citlivosti k vnútornému prežívaniu konfliktu, ktorý ničí ich vlasť. Imigrácia ich zároveň stavia pred dilemu „čo ďalej“? Zariadiť sa tu natrvalo, alebo sa raz vrátiť? Nič už nebude tak, ako predtým.

 

Pocit migranta, človeka v cudzom prostredí, ktorého inakosť prezradí akcent aj po rokoch pobytu, permanentná nestála existencia, štatút druhoradého občana by chcela reflektovať aj pripravovaná výstava ako príspevok k zlepšeniu podmienok, lepšej akceptácii a celkového mentálneho nastavenia, ktoré sa vytvára okolo ukrajinskej diaspóry u nás. Predovšetkým veríme, že prínos, obohatenie bude obojstranné, prispeje ku kvalite kultúrneho prostredia v mieste výstavy a preklenie komunikačné bariéry.

 

Biografie vystavujúcich umelcov a umelkýň:

Súčasné pôsobisko: Rimavská Sobota

 

Oleg  Yasenev, 1963 Dneprovka. Žil a tvoril v Kyjeve, Ukrajina.

Štúdium: 1980-1983 Umelecká škola, Dnepropetrovsk

1992 – absolvoval Ukrajinskú Akadémiu umení, Kyjev, 1992-1996 Postgraduálny kurz, AU

Zamestnanie:

Od 1996 pedagóg na Akadémii výtvarného umenia a architektúry, Kyjev, UA

2012-2016 pedagogicky pôsobil na univerzite v Pekingu v Tinhua, Čína

Samostatné výstavy / výber:

2017, It carries the river. Solo exhibition. ABC Gallery. Kyjev, UA

It carries the river. Solo exhibition. Art Blok Gallery, Energodar. UA

2016, Light meditation. Solo exhibition. ABC Gallery, Kyjev, UA

2013, Personal  exhibition .Travel sometimes – worlds and dreams, gallery ABC, Kyjev, UA

Skupinové výstavy / výber:

2020, Group exhibition „Panna“. AVS-Art Gallery, Kyjev, UA

2019, Magic China. Gallery Chocolate House. Kyjev, UA

«10 years: signs and meanings» «ABC-art», Kyiv . UA

«Art collection of Mikhail Pozhivanov». Lviv Palace of Arts, Lviv, UA

2018, Sky, Solo exhibition. ABC Gallery. Kyjev, UA

„Open format“. AVS-Art Gallery, Kyjev, UA

2017, Ukrainian artists, Yiwu, Čína

2016, Plein air. Create your own legend. Kinburn Spit. UA

Plein air. Fotan. Tinhua, Čína

Traveling East in the sky, Fotan, Čína

2015, In one space. Union of Artists gallery, Kyjev, UA

Ukrainian masters of painting. Tinhua museum, Čína

Sophisticated Yangzhou. Suzhou museum. Čína

Artists of Ukraine, Yiwu, Museum. Čína

Tibet Exhibition. Handzhoy museum . Čína

Communities. BZ ART. Union of Artists, Kyjev, UA

2014, Four I., Yasenev‘s family. Gallery ABC, Kyjev, UA

Exhibition of Ukrainian Artists. Handzhoy. Čína

Planner in the Tibet, Čína

Exhibition of Ukrainian and Chinese artists.Tinhua, Čína

2013, Art-Kyiv Contemporary , Gallery of Art Arsenal, Kijev, UA

Gallery Bezpala Brown. Toronto, Kanada

Exhibition China- Ukraine. Gallery Tinhua, Čína

Planner, Knyaza Gora, UA

Magma, Gallery Kosoy Kaponir. Kyjev, UA

 

Alla Volobyeva, 1984, Kyjev, Ukrajina.

Štúdium: V roku 2002 absolvovala Štátnu umeleckú školu T. Ševčenka v Kyjeve.

Od 2003 študovala na Akadémii výtvarných umení a architektúry, ateliér: M. Huyda,

Oleg Yasenev. Od roku 2008 bola postgraduálna študentka. Venuje sa maľbe.

Zamestnanie: 2009-2012 pedagogicky pôsobila na Umeleckej škole č. 6 v Suzhou v Číne.

Samostatné výstavy / výber:

2019, Gallery „Triptych“, Where dreams are born, Kyjev, UA

Litvinova gallery, Love in the Sun, Kyjev, UA

Ukrainian-Chinese project, Chocolate house, Picturesque China. Kyjev, UA

Litvinova gallery. Grand Opening Night project. Kyjev, UA

Institute of Problems of Contemporary Art. „Anatomy of the Simulacra“, Kyjev, UA

2018, ArtBlock gallery „Memories of Summer“. Energodar, UA

2018, Gallery Triptych, Revealing, Kyjev, UA

ABC gallery, Summer Poems, Kyjev, UA

2017, Participation in the Art-Ukraine Gallery auction, Leontovych, Kyjev, UA

Participation in the international project „Ukraine-China. Art unites“, gallery M 17, Kyjev, UA

Participation in the project „Mechanism of Evolution“, Institute of Problems of Contemporary Art, Kyjev, UA

Museum of History of Kyv, Captive of contemplation, Kyjev, UA

Gallery „Manufaktur“

2016, Gallery ART-14, Wind of Tibet,  Kyjev, UA

2015, Museum of Spiritual Treasures of Ukraine, Ascension, Kyjev, UA

Alyona Yaseneva, 1985, Dnipro, Ukrajina.

Štúdium: 1999-2004 štúdium na Vysokej škole umenia v Dnepropetrovsku, maľba: L. Antonuk

2004-2010 štúdium na Národnej akadémii výtvarných umení a architektúry v Kyjeve, odd. maľby, prof. Huyda M.

2010-2012 postgraduálne štúdium na Národnej akadémii výtvarných umení, Kyjev

Výstavy / výber:

2002, Celoukrajinská súťaž akademického kreslenia, 3. miesto, Lugansk, UA

2004, Výstava absolventských diel, Múzeum umenia mesta Dnepropetrovsk, UA

2004, Výstava krajinomaľby, Národná akadémia umení, Kyjev, UA

2005, Plenér, Pereyaslav-Chmelnitsky, Novgorod-Seversky UA

2008, Výstava zátiší v Literárnom múzeu Pavla Tychynu UA

2009, Výstava mladých umelcov „Marts“ v Národnom múzeu Ukrajiny pomenovaná po Tarasovi Ševčenkovi

2010, Výstava „Phoenix Revival“ v galérii „Fond na pomoc rozvoju umenia“, Kyjev

2011, Medzinárodné fórum súčasného umenia „ART Kyiv Contemporary“ v Mistetskiy Arsenal, Kyjev

2012, Ukrajinské bienále „Od Tripillu po súčasnosť“ v umelcovom dome v Kyjeve

2013, Účasť na projekte Candice Bryce, Pinchuk Art Center

2014, Výstava ‘ Four I’ v galérii ABC- Art, Kyjev

2015, Plenér v Zakarpatsku, Shayan, Ukrajina

2016, Výstava s názvom „Oči ľudí“, Vietnam

2017-2020, Projekt „Portréty žien z Ázie“

2022, Výstava „Rodinná maľba“, Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

2022, Výstava Deň nezávislosti na Ukrajine Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

2022, Vernisáž výstavy na letnom tábore výtvarníkov, lektorka, LETAVY, Slovensko

2023, „Nebo vidí všetko“, Galéria Ganevia, Dom kultúry, MsKS, Rimavská Sobota

2023, „Miestne“, Dom kultúry, MsKS, Rimavská Sobota

2023, 2. UMELECKÉ BIENÁLE Via Carpatia, Galéria súčasného umenia IMO, Poľsko

 

Stratyuk Valerii, 1970, Ukrajina.

Štúdium: 1996-2000, Odesa Art College

2004-2011, Akadémia umení Ukrajiny, odd. Maľby. Účastník mnohých výstav a plenérov. Jeho obrazy sú v niektorých múzeách Ukrajiny a v súkromných zbierkach po celom svete.

Výstavy / výber:

2022, Výstava ku Dňu Národného zhromaždenia Ukrajiny, Gemersko-Malohontské múzeum

Vernisáž výstavy na letnom tábore výtvarníkov LETAVY

2023, „Nebo vidí všetko“, Galéria Ganevia, Rimavská Sobota

2023, účasť na tvorivom večeri „Lokal“, Dom kultúry, Rimavská Sobota

2023, lektor na “Umenie z odpadu”, letný tábor výtvarníkov LETAVY

 

 

Súčasné pôsobisko: Banská Bystrica

 

Vlad Yurashko, 1970, Poltava, Ukrajina, žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Štúdium: 2017-2021, ArtD., Prof. Štefan Balázs, Akadémia umení, Banská Bystrica

1996–2002 Mgr. Umenia, Prof. Volodymyr Shevchenko, Štátna akadémia dizajnu a umenia,

Charkov, UA

Workshopy, štipendiá:

2022, Umelec v Residencie „A3UM“ Center of art in Trebišov, Trebišov, SK

2009, Umelec v Residencie “Art-Sharhorod”, Sharhorod, UA

2001, štipendiá od “Cultural City Network”, Graz, AT

Samostatné výstavy:

2022, „Anonymous. Right to Remember“, Kuckei+Kuckei Gallery, Berlin, DE

2022, „Digital Error Painting“, šUM Culture-Community Center, Trebišov

2022, “CLOSE THE SKY”, kurátor: Jan Kostolansky, A7 Gallery, Banska Bystrica

2021, „Post Digital Error Painting“, Manifest Gallery, Center for Independent Fine Arts UM, Banská Bystrica

2020, „Asylant Book“, kurátor: Vlad Beskid, White & Weiss Gallery, Bratislava

2018 , „Attraktion“, Gallery „Kuckei+Kuckei“, Berlin, DE

2016, „Trapped in the woods. part 2“, kurátor: Anton Usanov, JUMP Gallery, Poltava, UA

2014, „Trapped in the woods“. Gallery „Kuckei+Kuckei“, Berlin, DE

2011, „Vlad Yurashko“, Gallery „Kuckei+Kuckei“, Berlin, DE

Skupinové výstavy / výber:

2023, Mapa z knihy čiernej vody a nádeje, „Map from the Book of Black Water and Hope„,

kurátorky: Zuzana Janečková, Zuzana Majlingová, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

2023, „Generator“, Bobinska Brownlee New River Gallery, London, UK

2022, “CLOSE THE SKY”, Atelier Soldina, Kolonie Wedding, Berlin, DE

2018, „Criticon. Critical painting today“, kurátor: Vladimir Beskid, Múzeum Vojtecha Lőfflera,

Košice

2018, „Utopus ČSR + Time for New Utopias“, kurátorka: Katarína Balúnová, GUS, Spišská Nová

Ves

 

 

Vika Shumskaya Yurashko, 1968, Luhanská oblasť, Ukrajina.

Ako dieťa sa presťahovala s rodičmi na Krym. Krym považuje za svoju vlasť. Od 2015 žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Štúdium:  1996-2002 Mgr. Umenia, Prof. Volodymyr Shevchenko, Štátna akadémia dizajnu a umenia, Charkov, UA

1985-1989 Uralská stredná škola úžitkového umenia a dizajnu, ru

Workshopy, štipendiá:

2009, Umelec v Residencie “Art-Sharhorod”, Sharhorod, UA

2001, štipendiá od “Cultural City Network”, Graz, AT

Samostatné výstavy / výber:

2023, „Absurd Exhibition“, kurátor: Jan Kostolansky, A7 Gallery, Banská Bystrica

2019, „Das Buch der Schwarzen Wassers“, Atelier Soldina, Berlin, DE

2017, „They Will Not See Us from the Space“, Pop/Off/Art Gallery, Moscow, ru

2016, „The Book of Salt Water, Part 1“, kurátor: Marat Guelman, DEAC gallery, Budva, MNE

2015, „Not Sublime and Not Beautiful“, Pop/Off/Art Gallery, Moscow, ru

2013, „The Disappearing Archive”, Pop/Off/Art Gallery, Moscow, ru

Skupinové výstavy / výber:

2023, Mapa z knihy čiernej vody a nádeje, „Map from the Book of Black Water and Hope„,

kurátorky: Zuzana Janečková, Zuzana Majlingová, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

2023, „The Present is no Past“, Place des Arts, Narbonne, FR

2023, „The Present is no Past“, 1 Place de la Republique, La Palme, FR

2022, “Bee Angeles”, exhibition and auction to help nonprofit organization for help Ukrainian

people, Berlin, DE

2022, „CLOSE THE SKY“, Atelier Soldina, Kolonie Wedding, Berlin, DE

2022, „Pax Mundi“, Plexus Gallery, Montreux, CH

2022, „CLOSE THE SKY“, kurátor: Jan Kostolansky, A7 Gallery, Banska Bystrica

2021, „Group exhibition artists the gallery“, kurátorka: Elena Ilina, Atelier Soldina, Kolonie

Wedding, Berlin, DE

2021, Telescope / Universe in the Collection, kurátorka: Katarina Balunova, GUS, Spišská Nová

Ves

2020, PRIVIATI vol. I, kurátor: Adam Macko, EQO Gallery, Spišský Hrhov

2015, „All that will remain after the War”, (Together with Vlad Yurashko), kurátor: Alexander

Bikbov, Reflexion/ ViennaContemporary, Marx Halle, Vienna, AT

 

 

Valeriia Yurashko, 1993, Poltava, Ukrajina. Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Štúdium: 2011-2014, VAŠGD, Vyššia akademická škola grafického dizajnu S.G. Stroganova, Moskva, ru

2008-2011, Stredná vydavateľská a polygrafická škola Ivana Fedorovova, Moskva, ru

2005-2008, Umelecká škola Maximiliana Voloshina, Feodosia, Krym, UA

Majstrovské kurzy, workshopy, kurzy:

2016 GOLDEN BEE ACADEMY Letná škola v Čiernej Hore, grafický dizajn, Kotor, Čierna Hora 2016 Workshop Borisa Trofimova, kurz typografie, Moskva, ru

Výstavy / výber:

2023, Mapa z knihy čiernej vody a nádeje, „Map from the Book of Black Water and Hope„,

kurátorky: Zuzana Janečková, Zuzana Majlingová, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

2023, „The Present is no Past“, Place des Arts, Narbonne, FR

2023, „Absurd Exhibition“, kurátor: Jan Kostolansky, A7 Gallery, Banska Bystrica

2023, „The Present is no Past“, 1 Place de la République, La Palme, FR

2022, “Bee Angeles”, exhibition and auction to help nonprofit organization for help Ukrainian

people, Berlin, DE

2022, „CLOSE THE SKY“, Atelier Soldina, Kolonie Wedding, Berlin, DE

2022, „CLOSE THE SKY“, curator Jan Kostolansky, A7 Gallery, Banska Bystrica

2021, „Group exhibition artists the gallery“, kurátorka: Elena Ilina, Atelier Soldina, Kolonie

Wedding, Berlin, DE

2016, DEAC gallery summer Design School Poster, curators: Marat Guelman, Sergey Serov,

Petr Bankov, Yuri Gulitov, Kotor, MNE

2012, Golden Bee 10 Moscow Global Biennale of Graphic Design, curator Sergey Serov,

Moscow, ru.