Slečny od maliarskeho stojana / Ladies of the easel

Slečny od maliarskeho stojana / Ladies of the easel
12. septembra 2019 Stefan Balazs

Slečny od maliarskeho stojana / Ladies of the easel

Jenn Dierdorf, Žofia Dubová, Katarína Janečková Walshe, Juliana Mrvová, Natália Okolicsányiová, Margaréta Petržalová, Kris Rac, Sahana Ramakrishnan a Kelsey Shwetz

kurátorka výstavy: Juliana Mrvová

od 20. spetembra 2019 do 27. novembra 2019

 

Skupinová výstava 9 maliarok zo Slovenska a Ameriky, ktoré vo svojej tvorbe reflektujú pozíciu ženy-maliarky v súčasnom umení. Výstava predstavuje diela 5 slovenských autoriek, ktoré na osobnej báze skúmajú svoje miesto ženy (nielen) umelkyne na európskej a americkej umeleckej scéne. Žena – maliarka vymenila sporák za stojan a plátno a ukazuje nám svoj osobný život, či prezentuje výrazné ženské príbehy. Osobné témy spájajú Petržalovú, Okolicsányiovú a Mrvovú, ktoré reflektujú svoju ženskú pozíciu v umení. Katarína Janečková Walshe pridáva nový fakt – byť matkou a maliarkou zároveň a prepája americkú a slovenskú časť výstavy, nielen formálne ale aj na základe osobných priateľstiev, ktoré sú dôležité pre vznik komunity a tvorivú konfrontáciu. Projekt nadväzuje na iniciatívu Kelsey Shwetz a Jenn Dierdorf, ktoré organizujú v New Yorku stretnutia Lady Painters a vytvárajú tak sieť ženských maliarok a kontaktov. Takéto stretnutie – prezentácia sa uskutočnila počas prvej výstavy v Bratislave za účasti amerických a slovenských autoriek. Do prvej zostavy autoriek tu pribudla aj Žofia Dubová, maliarka hôr a poetických či filozofických pohľadov na vzťah človeka a krajiny.

V tvorbe 4 amerických maliarok často vidíme ženu, ktorá uvažuje o svojom tele či sexualite a to najmä u Kelsey Shwetz či Sahane Ramakrishnan. Jenn Dierdorf vytrvalo maľuje kvetinové zátišia, ktoré sú zámienkou pre uvedomovanie si svojej pozície ženskej maliarky, ktorej donedávna bola prisudzovaná schopnosť maľovať maximálne kvety vo váze. Kris Rac skúma osobné témy a tému statusu ľudského života v svojej sérii hrobov. Výstava je druhou zo štaroch výstavných podujatí v rôznych častiach Slovenska.

A group exhibition of 9 painters from Slovakia and USA, whose work reflects on the position of female painters in contemporary art. The exhibition presents works by 5 Slovak artists who, on a predominantly personal basis, explore their place as female (not only) artists on the European and American art scene. The woman painter replaced the stove with an easel and canvas and shows us her personal life or paints characters she presents as distinctive female heroes.  The exhibition is the second one in the series of four events and will continue in other Slovak cities