Jana Bialová: Tajomstvá

Jana Bialová: Tajomstvá
22. novembra 2019 Stefan Balazs
Jana Bialová: Tajomstvá

kurátorka výstavy: Mgr. Katarína Damjanovová

 

od 6. decembra 2019 do 23. januára 2020

Maliarka, grafička, ilustrátorka Jana Bialová po štúdiu odboru reštaurovanie na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya. Žije v Lučenci a pôsobí na Základnej umeleckej škole vo Fiľakove. Svoju tvorbu prezentovala na mnohých individuálnych a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.

Maliarkina tvorba čerpá z bohatého vnútorného sveta plného zážitkov,  pocitov a hlbokej viery. Citlivo zobrazené každodenné ľudské starosti, chvíle šťastia, radosti, ale i trápenia zachytáva vo farebných príbehoch s fantazijnou atmosférou. Spomienky a emócie, ktoré obrazy vzbudzujú, vychádzajú z reálnych autorkiných skúseností a vnemov. Každá i tá najmenšia drobnosť na obraze nie je len pre autorku potešením, ale i dôležitou súčasťou vyrozprávaného príbehu. Obrazy Jany Bialovej sú emotívnou výpoveďou o sebe samej.

Katarína Damjanovová