Martin Kudla, Cluster / Vzhluk

Martin Kudla, Cluster / Vzhluk
3. septembra 2021 Stefan Balazs

Martin Kudla, Cluster / Vzhluk

v piatok 20. augusta o 17.00 hod.

kurátor: Štefan Balázs

trvanie výstavy:  do 22. septembra 2021

Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota

mestska.galeria.rs@gmail.com,

tel.: 047 5624351, info: www.mgrs.sk.

Martin Kudla je multimediálny autor. Na svojej výstave pod názvom Vzhluk / Cluster  v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote, rozširuje maliarske spektrum a  genézu konkretistického maliarskeho poznania.

Pojem  Cluster (Vzhluk) vníma autor ako geometrické uchopenie odkazu na ortogonálny, pravouhlý svet či ekonomický „softvér“, ktorý sa stal integrálnou súčasťou našej existencie. Digitálna virtualita obklopuje a ovplyvňuje každého z nás. Kódovaním naratívnej zložky obrazu sa autor snaží o analógový most súčasnej technoimaginácie. Jednoduchšie povedané, žijeme vo svete, ktorý tradične uvažujúci človek dokáže pochopiť, jeho prostriedky efektívne používať, ale mnohokrát je mimo jeho schopností pochopiť ako a prečo vlastne fungujú technológie, ktoré práve používa. Kudlov obraz, analógová maľba alebo digitálna projekcia sa snaží byť mostom medzi dvomi svetmi, ktorý by ich mal priblížiť a vzájomne obohatiť.

Žijeme v dobe technoimaginácie, ako to čiastočne predpovedali Walter Benjamin či Wilém Flusser. Otázkou však ostáva, ako sa ľudstvo nechá touto digitálnou stratou aury ovplyvniť. Umelá inteligencia generuje estetický zážitok veľkosti nano procesoru. Variabilita výstupov dokazuje rozširovanie spektra používaných techník či technologických postupov v umení.

Cluster je ako skupina objektov, ktoré vo vnútri nejakej väčšej skupiny nemajú ani náhodný ani rovnomerný výskyt. Vlastným generatívno-interaktívnym softvérom, v spolupráci s programátorom, nabáda diváka k interakcii a manipulácii s obrazom. V jeho dielach vnímame práve tento konflikt diverzifikácie, kde autor analyzuje striktné geometrické uvažovanie a nachádza voľnosť v používaní autorskej techniky, ktorá subverzívnym spôsobom neguje zaužívané postupy.

Toto všetko je umelecký objekt súčasnosti, vystavuje nás procesu stratifikácie a modelovaniu svetelnej a geometrickej jednoduchosti obrazov, ktoré sú generované, manipulované a sú čoraz menej priamym odkazom na bezprostrednú realitu. Odhmotnený od autorského gesta, sa Kudla snaží zachytiť postmoderné prázdno, alebo istotu nekonečnej generatívnej prítomnosti. Pracuje v kontexte post-analog painting, čo znamená, že obraz je iba kamuflážou digitálneho prostredia, ktorý mení a kóduje štruktúru našich predstáv. Pri fotografovaní existuje zaostrenie a rozostrenie, ale spôsob akým Martin Kudla v tomto kontexte pristupuje k maľbe má viac spoločného s DPI rozlíšením, a teda s množstvom pixelov na palec.

Martin Kudla v tomto technologickom svete zostáva vnímavým výtvarníkom. Jednotlivé médiá sa v jeho myslení dokážu obohacovať navzájom. Digitálna výzva rozširuje pole maľby ako analógového výrazového prostriedku, „krásu“ digitálneho obrazu dokážeme vnímať vďaka kultivácii tradíciou, v ktorej je fenomén svetla dôležitý pre vizuálne prejavy, ktoré sa uchádzajú o pozornosť kultivovaného diváka. Autor ponúka rafinovanú hru foriem a významov, nebadané presuny pozornosti medzi ilúziou a hmatateľnou skutočnosťou. Vystavené artefakty upútajú svojou zdanlivou jednoduchosťou, ktorá v sebe skrýva potenciál previazanosti vedeckých poznatkov s novou výzvou aj pre umelecký priestor.

Biografia, Martin Kudla, (1983, Prešov)

Štúdium:

2003 – 2009 Mgr. art., Fakulta umení TU Košice, Katedra výtvarného umenia a intermédií, Ateliér súčasného obrazu Doc. A. Szentpétery, akad. mal., Prof. R. Sikora.

2015 – 2018 ArtD., Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení Banská Bystrica, Katedra maľby, doc. Š. Balázs, ArtD., akad.mal.

Zamestnanie:

Fakulta umení TU Košice, Katedra výtvarného umenia a intermédií, odborný asistent

Samostatné výstavy:

2018 Templates – Kasárne Kulturpark/ Galéria Alfa, Košice, SK

2017 Digital memories – Galeria Antresola, Chorzow, PL

2015 Silent Lords – Kultúrne centrum Kotolňa –Košice, SK

2012 Root II – Martin Kudla, Rado Repický Múzem A. Warhola, Medzilaborce, SK

2010 Self Naration II – Galéria Jána Koniarka- Trnava, SK

2009 Self Naration I – Východoslovenská galéria Košice, SK

2008 Root II – Martin Kudla, Rado Repický Múzem A. Warhola, Medzilaborce, SK

Skupinové výstavy:

2019 Park Camp VI./ Workshop vizuálneho umenia, Trebišov, SK

2018 No go no reply, Kunsthalle/Haly umenia, Košice, SK

2017 Festival LIKE ,Kunsthalle/Haly umenia,Košice, SK

2017 Bienále maľby VI. Mestská galéria Rimavská Sobota, SK

2017 DOKTORANDI- FX gallery- Akademia Umenia v BB, SK

2017 Movements – Bytomski Teatr Tańca- PL

2017 Projected area – Galéria Caraffova väznica, SK

2016 Maľba BB – Mestská galéria v Rimavskej Sobote, SK

2016 Szentpéteryho katalizátor- Múzeum Vojtecha Lofléra, SK

2016 Munkácsy Mihály Múzeum – Plenér Békéscsaba, Maďarsko, HU

2016 Sympózium HALA, Trenčín, SK

2016 Absolventi ateliéru súčasného obrazu – Galéria Carafova väznica, SK

2015 Výstava ROOT III- Repický/Kudla ,Galéria Carafova Väznica, SK

2014 KOMIXXX fest, Budapešť, Sziget, Maďarsko, HU

2013 Adam Szentpétery/atelier súčasného obrazu 1999-2013/Vihorlatské osvetové stredisko, Humenné, SK

2010 Medzinárodný maliarsky plener, Nowý Sacz, PL

2010 I’M FROM NOWHERE, Andy Warhol, Martin Kudla, Rado Repický , Abbaye Cistercienne De l Escaladieu-FR

2010 Sejf book – kolektívna výstava- Šarišská Galéria v Prešove, SK

2009 Výstava diplomových prác, Východoslovenská galéria Košice, SK

2009 Andy Warhol-Kudla-Repicky, Galeria Miejska, Bwa Bydgoszcz, PL

2008 Root I – Martin Kudla, Rado Repický Múzem A. Warhola, Medzilaborce, SK

2007 Mapovanie, výstava prác študentov FU TU, Múzeum A. Warhola, Medzilaborce, SK

2007 55. výročie založenia Technickej Univerzity v Košiciach Aula Maxima-kolektívna výstava, SK

2006 1st Nagano International Video Art Festival 2006, Japonsko,

2005 Výstava študentov malby FUTU- Múzeum Vojtecha Lofflera Košice, SK

2005 PRIESKUM – PRIESKUMY Považská galéria umenia v Žiline, SK

 

Výber z publikačnej činnosti:

2014 Pavlo Petrovič Korobčuk – Pôžitkológia, ilustrácie

2014 Aj o tých, čo zabíjajú, In: TOP 5 – Slovenská literárna a umelecká scéna v odbornej reflexii 2012, text Martin Cubjak, kurátor MMUAW

2014 Will Letford – Potom koža toho druhého, ilustrácie

2013 James Sutherland-Smith – PAZÚRIK, Digitálne ilustrácie

2013 Flexibuk No. 1, Martin Kudla & Anna Strachan, séria digitálnych grafík

2013 Vesna / Digestors, CD, alternative music a ďalšie.