Boris Németh: portrét SK

Boris Németh: portrét SK
3. mája 2019 Stefan Balazs

kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová

autorská výstava

3.5.2019 – 20.6.2019

Boris Németh

Portrét SK

 

Boris Németh (nar. 1979, v Šali), študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2011 ukončil doktorandské štúdium. Na VŠVU pôsobí ako externý pedagóg reportážnej fotografie a od roku 2006 je fotoreportérom v časopise .týždeň.

Patrí medzi výrazných fotografov mladej generácie a jeho práce už boli ocenené viacerými prestížnymi cenami. Venuje sa fotografii spájajúcej prvky dokumentu, reportáže a konceptuálneho tvorivého prístupu, ktorým tematicky sleduje najmä sociálne a kultúrne aspekty života ľudí a prejavy transformácie Slovenska po roku 1989.

Ako „fotograf ulicezaznamenáva obvyklé reportérske témy, ako napríklad politické manifestácie, protikorupčné protesty, „pochody za národ“, voľby, korporatívne akcie, folklórne slávnosti, cirkevné sviatky a obrady, ale aj rôzne prejavy pohody a relaxu – hudobné festivaly, diskotéky … (Aurel Hrabušický, Na ceste, 2013).

Autorská výstava Borisa Németha predstavuje výber z jeho tvorby, a to najmä cykly fotografií, ktoré mapujú Slovensko. Ide o cykly ako je Slovakia Im Lovin It – diplomová práca u prof. Ľuba Stacha na VŠVU, Premeny Slovenska, Homeland, Krajina a ďalšie, ktoré vznikli počas jeho početných ciest.

Osobitosťou jeho prístupu je sledovanie aktuálnych sociálne-kritických špecifík života na Slovensku, ktoré sú známe, no niekedy prehliadané, premlčané, pozabudnuté. Deje sa tak z pohodlnosti alebo pre neatraktívnosť negatívnych javov a problémov spoločnosti. Ich obrazy, sledovateľné okom pozorujúceho, miznú, menia sa v čase. Németh pracuje s touto metódou zachytenia intenzívnych a „problematických“ momentov, dennodenných absurdít, ktoré prináša len život, sústreďuje sa na priestorovo výpovedné, kompozičné a farebne efektné komponovanie okamihu. Zviditeľňuje životný priestor a škálu jeho podôb. Je ich množstvo, sú nimi skutočné problémy obyvateľov v regiónoch-okrajoch krajiny ako sú nezamestnanosť, chudoba, izolácia, morálny úpadok, nevzdelanosť, stagnácia v zakonzervovanom stave minulosti, ale tiež dianie reprezentujúce hlavné udalosti v štáte a v hlavnom meste. Boris Németh svojím neúnavným zaznamenávaním obrazov prináša správu o hlbokých procesoch v spoločnosti. Zjavuje ich pomocou fotografie, ktorú používa ako nástroj na zobrazenie, vylíčenie množstva obrazov odrážajúcich našu prítomnosť, do ktorej je minulosť vrastená ako základy domu.

 

Gabriela Garlatyová

Boris Németh

narodený v Šali v 1979, štúdium VŠVU v Bratislave.

Ocenenia:

2017 – The Best of Photojournalism – Honorable mention Magazine Story Opener, Honorable mention Magazine Recurring Feature or Series, The Best of Photojournalism

2016 – Slovak press photo (2013, 2014, 2015, 2016), Slovak press photo, Bratislava, Slovakia

2015 – Open society foundation, Open society foundation, Bratislava, Slovakia

2014 – Journalism Award (2011, 2013, 2014), Open society foundation, Bratislava, Slovakia

2013 – Best of Photojournalism – Honorable mention, Magazine Recurring Feature or Series, Best of Photojournalism

2011 – Czech press photo 2009, 2011, Czech press photo, Prague, Czech Republic. Photographer of the year, Central European House of Photography, Bratislava, Slovakia

2009 – Nomination World Press Photo – Joop Swart Masterclass, World Press Photo

Výstavy, výber:

Premeny Slovenska, B. Németh a J. Viazanička, 2012, Divadla Štúdio tanca, Banská Bystrica

Premeny Slovenska, B. Németh a J. Viazanička, 2013, Nástupište 1-12, Topoľčany

  1. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy, B. Németh a J. Viazanička, 2013, Galéria Focesa, Šaľa

Romantizmus dneška, B. Németh a J. Viazanička, 2013, Galéria Focesa, Šaľa

Na ceste, B. Németh, 2013, Mestké kultúrne stredisko, Galanta

Premeny Slovenska: Od Tatier k Dunaju, B. Németh a J. Viazanička, 2014, Galéria Focesa,Šaľa

Na ceste, B. Németh, 2014, PHOTOPORT, Bratislava

  1. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy, B. Németh a J. Viazanička, 2014, ŠVK v B. Bystrici

Premeny Slovenska / Dokumentárna správa, 2014/2015, B. Németh a J. Viazanička, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Premeny Slovenska, B. Németh a J. Viazanička, 2015, Šumenie na Šumiaci, Šumiac

Premeny Slovenska, B. Németh a J. Viazanička, 2015, Výstavné priestory Vihorlatského múzea, Humenné

Zo života krajiny, B. Németh, Slovenský inštitút v Budapešti, (Mesiac fotografie v Bratislave), 2015, Budapešť

Krajina, Premeny Slovenska, 2018, GMAB Trenčín,

Portrér SK, Mestská galéria, Rimavská Sobota, 2019.

Skupinové výstavy:

RE/MIGRÁCIA OBRAZU, B. Németh, Stredoeurópsky dom fotografie, 2015/2016, Bratislava

Zo zbierok fotografie, B. Németh, Roman Fečík Gallery, (Mesiac fotografie v Bratislave), 2015, Bratislava

Zimný fotografický workshop, 2015, Dokumentárny projekt Premeny Slovenska, Počúvadlo (Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach)

SLOVAK PRESS PHOTO 2015, B. Németh, 2014, Mirbachov palác, Bratislava

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení, 2015, B. Németh, Dokumentárna versus reportážna fotografia, Nitrianska galéria, Nitra

SLOVAK PRESS PHOTO 2014, B. Németh, 2014, Mirbachov palác, Bratislava

NOVINÁRSKA CENA 2014, B. Németh, OPEN Gallery, Bratislava

ZA KRÍŽOM, B. Németh, 2014, Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči, Levoča

No Comment, B. Németh, 2014, Open Gallery, Bratislava

ZA KRÍŽOM, B. Németh, 2014, Galéria Domu fotografie, Liptovský Mikuláš

PechaKucha Night Bratislava Volume 27, B. Németh, 2014, Bratislava

DVE KRAJINY – Obraz Slovenska: 19. storočie x súčasnosť, B. Németh a J. Viazanička,2014, Slovenská národná galéria, Bratislava

SLOVAK PRESS PHOTO 2013, B. Németh, 2013, Mirbachov palác, Bratislava

NOVINÁRSKA CENA 2013, B. Németh, OPEN Gallery, Bratislava

Pecha Kucha (Global) Night, Volume 24, B. Németh a J. Viazanička, 2013, Nová synagóga, Žilina

Publikácie:

Premeny Slovenska, 2012, Boris Németh a Ján Viazanička

Premeny Slovenska: (1150. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy), 2013 B.Németh a J.Viazanička

Na ceste, 2013, Boris Németh

DVE KRAJINY, Obraz Slovenska: 19. storočie x súčasnosť, Slovenská Národná galéria

RE/MIGRÁCIA OBRAZU, 2015, B. Németh, Katedra fotografie a nových médií, vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Identities, 2016, Boris Németh a Ján Viazanička

Homeland, 2016, Boris Németh.