Katarína Gregorec, FRESH

Katarína Gregorec, FRESH
4. augusta 2022 Stefan Balazs

výstavu otvorí: Gabriela Garlatyová
kurátorka výstavy: Mgr. Ivana Židík, Phd.
29.júl – 30.september 2022

Výstava Kataríny Gregorec s názvom FRESH je koncipovaná ako prezentácia z jej aktuálnej práce z obdobia 2021- 2022. Je zameraná na upriamenie pozornosti smerom k úžitkovému umeniu, ktoré ideálne kombinuje praktickú funkciu využitia, prezentuje úžitkové umenie a jeho poslanie – zušľachťovanie ľudí a spoločnosti.
Textil samotný je dôležitou súčasťou nášho žitia. Zvládnutie materiálu, techniky výroby je mnoho krát ten najdôležitejší proces pri výrobe samotného diela. Pletenie nástenných gobelínov, odevov, ponúka možnosti na experimentovanie. Jednotlivé textilné väzby najrozmanitejších kombinácii a textilných technológii dávajú možnosť tvorby s neobmedzenými variáciami a nápadmi, ktoré sú bez sériovej výroby funkčné a jedinečné.
FRESH ponúka divákovi hravo sa zamýšľať nad významom textilu v interiéri a v odevoch vo všetkých jeho úrovniach. Dáva možnosti na rôzne stupne štylizácií v pletení žakárovou technikou v rôznych veľkostiach a farebnostiach s neobmedzenou tematikou. Posúva hranice na experiment, spontánnosť, prenos vlastných zážitkov, predstavu o svete, náladách, prostredníctvom farebných priadzí, ich rytmom, proporciami jednotlivých objektov. Výsledkom je produkt, ktorý môže byť vizuálnym oživením miestnosti, môže byť farebným elementom, ktorý sa pohybuje na hranici voľného umenia a dizajnu a dáva priestor na aplikáciu novým technologickým experimentom.Snažíme sa byť výnimočnými a veľa krát dokonalými. Súčasná multikultúrna doba nás ale posúva do neprebádaných galaxií textilu. Je obrovské množstvo možnosti ako tvoriť a pracovať s materiálom. Zanecháva odkaz svojej doby. Je všadeprítomná, nezabudnuteľná ale vždy iná. Súčasná alebo opakovaná v metamorfózach času.

Katarína Gregorec (1978), žije a tvorí v Rimavskej Sobote. Študovala na Prešovskej univerzite, na Fakulte humanitných a prírodných vied pod vedením doc. Dušana Srvátku, ako vedúceho katedry výtvarnej výchovy a umenia.(1999-2003). Svoju diplomovú prácu na tému “Slovenský divadelný kostým“ tvorila pod vedením akademickej maliarky Anny Hausovej. Vystavovala v Nemecku: atelier bmk – Architekt Kramar, Darmstadt, a v Rakúsku. Na Slovensku sa dostáva do povedomia až v poslednej dobe. Patrí do strednej generácie umelkýň.