Amenge.projekt: Apropriácia

Amenge.projekt: Apropriácia
4. augusta 2022 Stefan Balazs

vernisáž vo štvrtok 28. júla 2022 o 17:00 hod.
otvorené v sobotu od 11.00 – 14.00 hod. počas podujatia Fraj.
trvanie výstavy: do 30. septembra 2022.
otvorené: pondelok – piatok: 11.00 – 16.00 hod.
Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota
Info: mestska.galeria.rs@gmail.com, www.mgrs.sk

autorka projektu: Zuzana Zmateková
spolupráca: Petra Filipiaková (Východoslovenská galéria, Košice), Petra Kurutzová (ETP Slovensko)
kurátorka výstavy: Monika Pádejová
autori a autorky detských prác: Kristína Gézová, Lucia Gézová, Emanuel Géza, Anna Mária Gézová, Kristián Zupko, Rodrigo Zupko, Helena Žigová, Juliána Horváthová, Ľudovít Horváth, Eric Samuel Horváth, Tomáš Horváth, Lejla Kroková, Vanesa Kroková, Fernando Krok, Richard, Krok, Anastázia Kroková, Lucia Mižigarová, Milan Gábor, Patrik Mižigar, Marek Mižigar, Jenifer Ferčáková, Jasmína Horváthová, Miroslava Šidelková, Jaroslava Harkabusová, Eduard Harkabus, Adam Kariška, Žaneta Rusňáková, Adam Rusňák, Melissa Mandyová, Nikola Bandyová, Lili Bandyová, Teodor Bandy, Lejla Kroková II., Suela Makulová, Leon Baláž, Ján Gábor.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Férovej Nadácie O2.

Séria textílií s názvom Apropriácia predstavuje už druhú kolekciu látok navrhnutých textilnou dizajnérkou
Zuzanou Zmatekovou v spolupráci s rómskymi deťmi z košického sídliska Luník IX. Hlavným námetom je príroda v okolí, objavovanie nepoznaného a edukácia mimo ich familiárne prostredie.
Počas niekoľkých týždňov bola usporiadaná séria výtvarných workshopov pod vedením lektorky Petry
Filipiakovej, kde sa deti pravidelne stretávali a spoločne tvorili, pričom v rámci stretnutí navštívili aj
Východoslovenskú galériu alebo Botanickú záhradu v Košiciach. Z kresieb a malieb následne navrhla Zuzana
Zmateková kolekciu látok, ktorým ponechala detskú autenticitu. Aj preto je na každej látke vidieť pôvodný
rukopis, akvarelové škvrny alebo neisté ťahy ceruzkou.
Amenge:
Slovo amenge znamená „nám“. Amenge je projekt založený na spolupráci s rómskymi deťmi a mládežou. Ich
vlastnou optikou prezentuje rómsku skúsenosť, vizuálnu kultúru, ako aj predstavy a zážitky.
Amenge.projekt vznikol v roku 2020 ako spolupráca Zuzany Zmatekovej, textilnej výtvarníčky Henriety Tholt
a neziskovej organizácie ETP Slovensko. Autorky prostredníctvom súčasného textilného dizajnu poukazujú na
problematiku vyprázdňovania rómskej kultúry súčasným módnym priemyslom vo vzťahu k rasovej
neznášanlivosti. Pôvodný rómsky textil sa stal inšpiráciou pre viaceré módne trendy (napr. boho alebo gypsy
štýl), ktoré často preberajú len jeho esteticky príťažlivé povrchové znaky – sýtu farebnosť, kvetinové vzory
a pod. Postupne sa začal vytrácať pôvodný význam jednotlivých znakov, čím sa v textilnom priemysle začali
objavovať stereotypy. Takýto prístup následne vedie k zjednodušovaniu a vytváraniu noriem, odvádza diváka
od hľadania pôvodných významov a môže viesť k rasovej diskriminácii.
Hlavné otázky, ktoré autorky zaujímali boli, ako by vyzerali súčasné textílie navrhnuté samotnými Rómami, ako
rómske deti vnímajú vlastnú kultúru a či k nej pristupujú tak, ako to stereotypy očakávajú. Odpoveď možno
hľadať v prezentovanej dizajnérskej kolekcii, ktorá ukazuje, že detská vizualita nepozná kultúrne rozdiely.
Textílie priamo poukazujú na stereotypy späté s rómskou kultúrou a textilom a navádzajú diváka na cestu
hlbšieho poznávania pôvodu zobrazených vizuálnych prvkov.
Výstava približuje význam emancipačnej práce, ktorou Amenge.projekt vytvára protiváhu súčasnej povrchovej
trendovosti rómskej vizuality a otvára medzikultúrny dialóg. Ten má viesť k podpore vzájomnej tolerancie
a pochopeniu kultúrnych odlišností. Dizajn ako silné komunikačné médium tak predstavuje jednu z možností,
ako sa do dialógu zapojiť.