Novinky

 • máj022017
  quote

   Mestská galéria Rimavská Sobota
   Výstava: Michal Machciník, Pocta ďatľovi
   vernisáž v piatok 5. mája 2017 o 17,00 hod.

  kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová
  trvanie výstavy: do konca júna 2017
  otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 17.00

  Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota
  www.mgrs.sk, mestskagaleriars@rsnet.sk

  Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  Michal Machciník
  Pocta ďatľovi

  Michal Machciník je absolventom sochárskeho ateliéru prof. Juraja Bartusza, čo do istej miery ovplyvnilo aj jeho tvorivé myslenie, najmä smerom k sochárstvu charakteristickému procesuálnymi a gestickými kvalitami, používajúceho významovosť chudobného a nájdeného materiálu, ale najmä tematizujúceho fenomén prírodného a kultúrneho v umení. Tento vzťah organického a civilizačného je dôležitým aj pre tvorbu Michala Machciníka.

  Výstava predstavuje výber zo školských prác a najmä jeho diplomovú prácu pozostávajúcu z rozmerného objektu Svoradov priestor vytvoreného z opracovaných kmeňov stromov lúčovito vsadených do smaltovaných kúpeľňových vaní. Touto prácou Machciník navracia do slovenského sochárstva spirituálne osobitú atmosféru diela, ktorú vytvárajú tvarové archetypy a osobné mytológie.

  Jeho sochárska tvorba vychádza z priameho výskumu v prírode, v zbere prírodných, ale aj civilizačných, odpadových materiálov, ktorý dokumentuje pomocou fotografie, no najmä tento zberateľský výskum sochársky interpretuje. Zbiera a zachytáva stopy divokej zvery, do sadry odlieva miesta, či sú to bahniská diviakov alebo hniezda vtákov v bútľavinách stromov, ktorých vnútro vypĺňa a vylieva polyuretánovou penou a epoxidovou živicou, aby sochársky zachytil odtlačky ich niekdajšej existencie. Takým je cyklus Pocta ďatľovi. Jamy, diery, hniezda sú zároveň materiálnym dokladom ich telesnej prítomnosti, ktorá je do nich odtlačená. V priestore galérie napriek tomu, že sa nejedná o modelované sochy, ich vystavuje ako krehké a vzácne artefakty klasicky umiestené pod sklenené vitríny, vytvára pocty prírode, životu a jeho prejavov.

  Tento rituál, sústredenie sa na určitý moment diania v prírodnom prostredí je zároveň meditatívnym aktom umelca. Kontemplatívnymi a sakrálnymi dielami sú svätostánky, ktoré pôsobia ako prírodné svätyne. Machciník ich oživuje a prenáša do galerijného priestoru ako inštalácie a objekty vzniknuté poskladaním z nájdených predmetov.

  Cyklus fotografií s ironickým názvom Kanál správ z okraja spoločnosti, sleduje stopy človeka, teda ľudí, ktoré zanechali v lesnom biotope ako odkazy vyryté do kôry stromov. Z nájdených objektov z lesného prostredia vytvára busty vzniknuté ako ready-mady, ktoré zostavil do série Portréty z lesa.

   

  Michal Machciník, 1989, Košice

  Absolvent Ateliéru slobodnej kreativity 3D Juraja Bartusza na Fakulte umení v Košiciach. V roku 2012 absolvoval študijnú stáž v Ateliéri Sochařství II, Školy Jindřicha Zeithammla na Akademii výtvarných umění v Prahe.

  V súčasnosti študuje ako externý doktorand u profesora Petra Rónaia akad. mal. na Fakulte umení v Košiciach.

  Ocenenia:  
  2015 Semifinále, STARTPOINT  PRIZE for european art graduates

  Samostatné výstavy, výber: 
  2013 Stopy na ceste, Pyecka Gallery, Košice
  2016 Vedomie, dutina, v ktorej sa utvára čas. Východoslovenská galéria Košice

  Skupinové výstavy:
  2016 Ružový Bicykel, Kandelaber – Hrubá bašta, Bardejov
  2016 Výstava výsledku soutěže na sochařské portréty, Akademie věd České republiky, Praha
  2016 Jas a bdenie, Múzeum SNP, Banská Bystrica
  2016 Andělé a démoni, Galerie Deset, Praha
  2017 Sochařský portrét Karla III. Schwarzenberga pro Národní divado, Nová scéna Národního divadla, Praha.

  Dozvite sa viac