Veronika Rónaiová, Úschovňa

Veronika Rónaiová, Úschovňa
4. septembra 2014 matus

kurátorka výstavy: Mira Sikorová – Putišová

autorská výstava

4. 9. – 10. 10. 2014

motto: „Je to priestor pre prechodné umiestnenie súboru…“

Súčasťou výstavy je prezentácia diel autoriek Aleny Kučerovej, Kláry Bočkayovej, Barbory Lungovej, Nory Kotáskovej, Kristíny Minaríčkovej ako častí komplexu výstavného projektu autorky.

Výstava je priestor pre prechodné umiestnenie nového – „feministického priečinka“, ktorý obsahuje okrem autorkiných prác aj práce piatich žien – umelkýň.

Výstavné priestory Mestskej galérie vRimavskej Sobote sa stanú „Úschovňou“, vktorej autorka na limitovaný čas uloží súbor svojich obrazov akresieb zposledných dvadsiatich rokov. Vsúvislosti scharakterom tvorby výtvarníčky nepôjde otradičný formát retrospektívnej prehliadky (v zmysle výberu achronologického radenia diel), ale skôr osprostredkovanie sond do jej tvorivých aktivít zuvedeného obdobia. Vintencii neustáleho reinterpretovania acitácie vlastných prác, ale iprivlastnených, je aktuálny projekt aj pripomenutím jej niektorých starších realizácií, resp. segmentov znich, ktoré však autorka nanovo adjustuje pre priestory Mestskej galérie.

Prítomnosť diel renomovaných umelkýň z českej a slovenskej scény – Aleny Kučerovej (CZ), Kláry Bočkayovej, Barbory Lungovej (CZ), Nory Kotáskovej (CZ) a študentky Trnavskej univerzity Kristíny Minaríčkovej potvrdzuje, že v poslednom čase je jednou z výrazných línií tvorby autorky intenzívne vnímanie tvorby iných výtvarníkov v kontextoch s jej vlastnou. Diela umelcov bývajú súčasťou jej prezentácií, prípadne sú priamo integrované do autorkiných obrazových inštalácií, pričom hlavným cieľom tejto stratégie je vizuálne sprostredkovať ich vzájomný vzťah. Miera jeho tzv. „zhmotňovania“ má niekoľko rovín: od vyššie spomínaného komponovania týchto prác do spoločných inštalácií môže viesť až k „zásahu“ do apropriovaného diela (aktuálne obrazu Barbory Lungovej).

Z formálneho hľadiska patria autorkou používané médiá – predovšetkým maľba a kresba, ku klasickým, v jej prípade však už dlhodobo vykazujú známky intermedializovaných. V projekte Úschovňa zaujímajú pozíciu výstavbovej hmoty obrazových inštalácií. Už jestvujúce staršie kresby totiž Veronika Rónaiová deštruuje – krčí a trhá, opätovne na ne maľuje, a zároveň kreslí na rôzne nájdené materiály (často krát presahuje kresbou až na stenu), prípadne staršie materiály zo svojho archívu reparuje a ďalej používa. K jej typickým postupom sa priradilo aj používanie techniky na realizáciu kompresií z digitalizovaných kresieb a vytváranie ich printov.

Aktuálna výstava v Mestskej galérii v Rimavskej sobote má site-specific charakter – šesť komponovaných celkov s apropriovaným obrazmi umelkýň vo výstavných priestoroch dopĺňajú dokumenty úzko súvisiace s tvorbou Veroniky Rónaiovej – katalógy, fotodokumentácie, autorské texty a filmy, ktoré komplexu prehliadky pridávajú archívny charakter. Súčasne vďaka tomuto segmentu výtvarníčka vytvára – najmä vďaka zvolenému systému prezentácie – inú podobu retrospektívy. Výber z tvorby spolu s privlastnenými dielami je zámerne orientovaný tak, aby kládol dôraz na špecifiká existencie ženy – maliarky, predovšetkým na problematiku vymedzovania si svojho priestoru (umeleckého i civilného) v živote, v roli partnerky, matky, aktívnej výtvarníčky alebo na prípadné zaujímanie iných statusov predurčovaných príslušnými spoločenskými normami.

(Mira Sikorová Putišová)

 

Veronika Rónaiová

1951, Kremnica

Štúdium:

1966 – 70 Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, aranžérsko-výstavné odd.

1970 – 76 Vysoká škola výtvarných umení, oddelenie voľnej grafiky

Odborné aktivity:

1976 – 1998 Umelkyňa v slobodnom povolaní

1998 – 1999 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava

1998 – 2003 FA STU v Bratislave

2002 – habilitácia na docentku na Vysokej škole uměleckého průmyslu, Praha

2003 -dodnes Katedra pedagogiky výtvarnej výchovy PdF TUvTrnave.

Žije a tvorí v Bratislave