Vydanie publikácie Zborník MG RS 2017 – 2021/2022

Vydanie publikácie Zborník MG RS 2017 – 2021/2022
20. januára 2022 Stefan Balazs

Vydavateľ: Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021
ISBN 978-80-971240-2-1
Editorka: Gabriela Garlatyová
Online prezentácia 31. januára, 16.00 hod.
Facebook, Mestská galéria Rimavská Sobota
Anotácia: Zborník textov a obrazovej dokumentácie výstavnej činnosti od roku 2017
v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote.
Autori textov: Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Juraj Čarný, Krisztián Szabó, Juliana
Mrvová, Katarína Damjanovová, Norbert Lacko, Štefan Balázs, Marianna Brinzová, Martina
Vyskupová, Zuzana Gažíková, Róbert Repka, Martina Bábinová, Jana Babušiaková, Viktor
Čech
Autori publikovaných diel: Patrícia Koyšová, Juliana Mrvová, Martin Knut, Peter Rónai, Boris
Németh, Mira Gáberová, Jana Bialová, Rastislav Sedlačík, Dominika Kačkošová, Ľudmila
Machová, Daniela Chrienová, Pavol Rusko, Juraj Rattaj, Juraj Florek, Juraj Toman, Erika
Miklóšová, Kati Madarász Decsi, Martin Kudla, Daniela Krajčová, Viktor Fuček
Autori fotografií: Vlado Eliáš, Marek Halász, Michal Huba, Eva Benková (aj predtlačová
príprava), Dominika Jackuliaková, Archív MG RS: Štefan Balázs, Attila Gecse
Grafický dizajn: Patrik Ševčík
Jazykové korektúry: Gabriela Garlatyová, Martin Ceber, Katarína Bičanová
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
Publikácia reprezentuje výlučne názor jej autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.
OBSAH
Rok 2017
Gabriela Garlatyová, Štefan Balázs: Bienále maľby VI.?, Abstrakcia / metóda a metafora
Rok 2018
Gabriela Garlatyová: Patrícia Koyšová, Focus
Gabriela Garlatyová: Juliana Mrvová, Päť miliónov ustríc pod Brooklynským mostom
Richard Gregor: Martin Knut, Tušíte, že neviete, čo cítite?
Recenzia výstavy/ Juraj Čarný: Od reklamy sa vrátil k umeniu, Martin Knut je charizmatický
rozprávač príbehov o našom živote
Richard Gregor: Peter Rónai, mal i art
Krisztián Szabó: Generácia X a Y, Fórum mladých architektov – Fiatal Építészek Fóruma
Ibolya Mihóková, Nedopovedané, In memoriam
Rok 2019
Gabriela Garlatyová: Nákupy a dary, diela zo zbierkového fondu Mestskej galérie, Rimavská
Sobota
Gabriela Garlatyová: Boris Németh, Portrét SK
Gabriela Garlatyová: Mira Gáberová, Skladanie
Juliana Mrvová: Slečny od maliarskeho stojana
Katarína Damjanovová: Jana Bialová, Tajomstvá
Rok 2020
Noro Lacko: Rastislav Sedlačík, 18192020
Štefan Balázs: Dominika Kačkošová, Rituály
Marianna Brinzová: Ľudmila Machová, Emittance
Martina Vyskupová: Daniela Chrienová, Vanishing Point
Zuzana Gažíková: Pavol Rusko, Pod rúškom svetla
Róbert Repka: Juraj Rattaj, Zootopia
Rok 2021
Štefan Balázs a Gabriela Garlatyová: Juraj Florek, Juraj Toman, Nočná smena
Gabriela Garlatyová: Erika Miklóšová, Modulovať. Mať zmyslové zážitky a čítať prírod
Martina Bábinová: Kati Madarász Decsi, Zemobrazy…
Štefan Balázs: Martin Kudla, Cluster / Vzhluk
Jana Babušiaková: Daniela Krajčová, Pod stromami
Viktor Čech: Viktor Fuček, Splietanie realít
Plán Výstav 2022
Gabriela Garlatyová: Zbierka umenia Mestskej galérie, Rimavská Sobota, Zoznam prírastkov:
Akvizície a dary od roku 2016
Gabriela Garlatyová: Činnosť galérie, organizačná štruktúra, štatistické údaje