OPEN CALL / Otvorená výzva Mestskej galérie v Rimavskej Sobote 2022

OPEN CALL / Otvorená výzva Mestskej galérie v Rimavskej Sobote 2022
31. augusta 2021 Stefan Balazs

      OPEN CALL / Otvorená výzva Mestskej galérie v Rimavskej Sobote 2022

Mestská galéria Rimavská Sobota formou otvorenej výzvy ponúka záujemcom možnosť uchádzať sa o realizáciu výstavy v roku 2022.

Zameraním otvorenej výzvy je podpora a prezentácia súčasného slovenského vizuálneho umenia. Výzva je určená umelcom, umelkyniam, kurátorom, kurátorkám všetkých generácií, vrátane začínajúcich autorov a autoriek.

Výzva nemá presne určenú tému, je možné realizovať autorskú výstavu alebo kolektívnu. Projekty výstav bude posudzovať a vyberať Galerijná rada MG RS (v októbri 2021) a následne budú predmetom žiadosti grantu na Fond na podporu umenia, Bratislava. Projekt môže byť realizovaný len v prípade získania finančnej pomoci grantu a iných foriem spolufinancovania.

Podmienka výzvy:

 • Projekt musí byť realizovateľný v rámci priestorových a finančných možností galérie.
 • Schválený projekt má byť realizovaný podľa pôvodného autorského zámeru. Zmeny v projekte, vrátane názvu výstavy, je potrebné vopred konzultovať.

Galéria poskytne:

 • asistenciu pri inštalovaní výstavy,
 • výstavný priestor po dobu výstavy,
 • technické vybavenie v rámci možností galérie,
 • PR projektu (pozvánky, tlač plagátov, propagácia výstavy),
 • lektorský program tvorivých dielní pre deti a mládež.

Obsah Návrhu projektu:

 • Návrh projektu má pozostávať z textovej anotácie prihlasovaného projektu – zámeru výstavy (1 ns),
 • obrazová príloha diel výstavy, portfólio tvorby,
 • zámer kurátorskej koncepcie, (v prípade existujúcej štúdie môžete priložiť text),
 • kontaktné údaje autorov / kurátorov,
 • životopisy a prehľad realizovaných projektov – textový dokument,
 • popis technických a konštrukčných požiadaviek,
 • predbežný rozpočet projektu (honoráre, cestovné náklady, náklady na materiál, produkciu diel, tlač katalógu a pod.).

Termín pre zaslanie návrhu projektu: do 30. septembra 2021.

Projekt je možné zaslať elektronicky na: mestska.galeria.rs@gmail.com, prípadne poštou na  adresu: Mestská galéria, Hlavné námestie 5, 979 01 Rimavská Sobota. O výsledkoch budú uchádzači informovaní po zasadnutí komisie, ktoré sa uskutoční v októbri 2021.