Noc v galérii

Noc v galérii
14. mája 2024 Stefan Balazs

Mestská galéria Rimavská Sobota / Tlačová správa výstavy

 

Noc v galérii

sobota 18. máj 2024 od 18.00 do 21.00

 

Čo Vás čaká?

 

SWAP-uj v galérii II.

Komentovaná prehliadka výstav Umenie miesta II. a Laboratórium

Tvorivé dielne s Kristínou

Audio kútik pre deti aj dospelých

 

Noc múzeí a galérií na Slovensku 2024, www.nmag.sk

Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota, info: www.mgrs.sk, facebook Mestská galéria Rimavská Sobota, Instagram @mestskagaleriarimavskasobota

 

kurátorka výstav: Gabriela Garlatyová

grafický dizajn: Martina Masaryková

koordinátorka výstav: Kristína Rimavcová Fratričová

 

trvanie výstav: do 31. augusta 2024

otvorené: pondelok – zatvorené, utorok: 9.00 – 13.00, streda – piatok: 9.00 – 17.00 hod.,

Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota

 

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Text kurátorov reprezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah textu.

Umenie miesta II.

Daniela Krajčová, Erika Szőke, Miroslav Trubač

Umenie miesta je projektom umenia vo verejnom prostredí. Projekt nadväzuje na Sochu na námestí 2000 – 2003, ktorý MG RS zrealizovala v troch ročníkoch, ale z dôvodu chýbajúcich personálnych a finančných kapacít v projekte nepokračovala. Jednalo sa o veľmi úspešný projekt, ktorý mal sledovanosť a odozvu u obyvateľov a návštevníkov mesta a z toho dôvodu sa galéria rozhodla k realizácii a oživeniu projektu.

Daniela Krajčová, projekt Pod stromami, 2020-21

Daniela Krajčová (1983, Žilina). Projekt Pod stromami, 2020-21vychádza z  predošlej spolupráce autorky s Mestskou galériou. Výstava Daniely Krajčovej v roku 2021 (kurátorka: Janka Babušiaková) bola výnimočná tým, že bola tematicky zameraná na naše mesto. Daniela Krajčová bola v Mestskej galérii v roku 2020 na niekoľkotýždňovom rezidenčnom pobyte, počas ktorého sledovala, zažívala a mapovala verejný priestor Rimavskej Soboty.

Toto dielo je predmetom daru umelkyne, a je súčasťou výstavy, ako aj diela, Obrúsok/Cерветка/Servetka, 2022 – 2023, ktoré sú predmetom aktuálnej akvizície podporenej Fondom na podporu umenia. Výšivky sú výsledkom participatívneho projektu a vznikli na spoločných workshopoch vyšívania s ukrajinskými a slovenskými ženami.

Daniela Krajčová (1983, Žilina) v roku 2008 vyštudovala VŠVU (Katedra intermédií a multimédií) a  v roku 2010 animovaný film na VŠMU v Bratislave. V roku 2014 ukončila doktorandské štúdium na VŠVU. Zaujíma sa o sociálne ladené umelecké projekty. V tvorivom procese využíva experimentálne dokumentárne stratégie, animáciu, kresbu, maľbu, inštaláciu. Vďaka participácií a orálnej histórii skúma charakter a problémy spoločnosti, ale aj historické udalosti, ktoré ju utvárajú, napr. židovská história, totalitný štát.

Erika Szőke, Nezabudni na vesmír, experimentálny projekt

 

Erika Szőke (1977), je fotografka a intermediálna umelkyňa. Študovala v ateliéri Karola Barona na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa najmä médiu fotografie, s ktorým radikálne experimentuje, prekračuje tradičné fotografické prístupy a s dôrazom na ekologicky šetrné postupy objavuje nové technologické možnosti. Žije a tvorí vo Veľkom Kýre.

„Mojím úmyslom je pripomenúť dva neprebádané svety, pod našimi nohami nekonečne sa ťahajúce mycélium (podhubie) a nad našimi hlavami sa rozprestierajúci tajomný vesmír. Prírodná energia získaná z mycélia poháňa starý diaprojektor, ktoré fungujú ako transformačná stanica. Tento výrok alebo vetu – No te olvides del cosmos – som videla minulý rok na výlete na Tenerife a veľmi vo mne zarezonoval. Musela som ho preto použiť.“

DEAD RIVER, performancia / In Situ sympózium 2022, kamera: Ladislav Pálmai, miesto realizácie: Bős – Gabčíkovo, https://www.youtube.com/watch?v=0CLIj1AOp0U

Projekt s názvom Mŕtva rieka nadväzuje na skúmanie témy prírodných zdrojov energie. Je reflexiou ľudskej ľahostajnosti a nevšímavosti vo vzťahu k ekologickým katastrofám.

Video: AI smeti, AI ovzdušie – fotografie boli vytvorené umelou inteligenciou zobrazuje obrovské množstvo odpadu vyhodených do prírody a nasledujúci obrázok zobrazuje priemyselné znečistenie ovzdušia.

Miroslav Trubač (1986), Ruky nomádske, sociologické laboratórium, 2011, premiéra na festivale Pohoda.

 

Miroslav Trubač študoval v rokoch 2016-2021 na VŠVU v Bratislave (doktorandské štúdium, u Doc. Jána Hoffstädtera, akad. soch.) 2005-2011, VŠVU Bratislava, Slovensko (Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský), 2007 –  stáž ASP Poznań, Poľsko (Prof. Jan Berdyszak), 2001-2005 ŠUV Josefa Vydru Bratislava, Slovensko, odbor: kameňosochárstvo.

Dominik Franko, Martina Jarinová, Dávid Kuriško, Ľuboš Oravec

Študenti a študentka Fakulty umení Technickej fakulty umení v Košiciach, Ateliér nových médií

Projekt Škola v galérii / Galéria v škole, predstavuje návštevníkom súčasné trendy umenia v oblasti nových médií, IA ale aj participatívneho umenia a je určený pre študentstvo základných a stredných škôl v meste Rimavská Sobota.

Dominik Franko (1999), alias Dom Franko, je digitálny umelec venujúci sa prevažne práci v 3D a animácii. Vo svojich dielach sa upriamuje na vnútornú stránku prežívania jednotlivca, ktorú metaforicky zobrazuje vo svojich dielach cez objekty a pohyb v snovom prostredí

prostredníctvom realistických, avšak nie reálnych modelov. Svoje diela prezentuje v

digitálnom médiu s presahom do reality ako je napríklad technológia hologramu či VR.

 

Martina Jarinová (1997), Interaktívna inštalácia, 2023, ktorá skúma vzťah medzi fotografiou a

divákom. Fotografia bola editovaná za pomoci umelej inteligencie z klasického štúdiového fotografického portrétu sediaceho dievčaťa v štýle renesančného obrazu. Dielo pracuje s kvalitami a fenoménmi úzko spätými s existenciou fotografie ako je priestor, čas a farba.

Fotografia taktiež pracuje s priestorom. Vzdialenosť subjektu od objektu ovplyvňuje zaostrenie a naopak rozotrenie projekcie. Hľadanie správneho uhlu pohľadu pre vizuálnu jasnosť obrazu. Autorka vychádza z teórie Romana Ingardena O štruktúre obrazu, ktorá sa zaoberá témou skreslenia obrazu prostredníctvom zvolenia nesprávneho uhlu nazerania naň. Práca zachytáva taktiež premenu a vývoj dievčenskej módy na šatách dievčaťa, približne od roku 1420 až po súčasnosť.

 

Dávid Kuriško (1998), je digitálny umelec, ktorý spája svoje skúsenosti v oblasti animácie, filmovej tvorby a tradičnej maľby vo forme krátkometrážnych a interaktívnych zážitkov v médiu virtuálnej reality. Každá scéna tak predstavuje fúziu technickej zdatnosti a autorovej vízie. Vďaka chápaniu filmového jazyka a zručnosti v 3D softvéroch, tieto diela animuje a prezentuje divákovi ako imerzívný únik do virtuálneho sveta.

 

Ľuboš Oravec (1992), ktorý pracuje pod svojím autorským menom Cassiopeus je digitálnym umelcom špecializujúcim sa na digitálne 3D umenie, virtuálnu a augmentovanú realitu. Jeho diela majú dystopicko futuristický charakter. V tvorbe autor pracuje s motívmi ako melanchólia, retro-punk a technologický surrealizmus. V súčasnosti sa venuje primárne virtuálnej realite, kde bližšie približuje svoju tvorbu divákovi, ktorého ponára do dystopických imaginatívnych svetov.

Sprievodnými podujatiami výstav sú rôzne aktivity ako tvorivé dielne, edukačné aktivity, komentované prehliadky a diskusie