Neberte nám galériu!

Neberte nám galériu!
29. novembra 2023 Stefan Balazs

Milí občania a milé občianky mesta Rimavská Sobota, milí návštevníci,

obraciame sa na Vás s prosbou o vašu podporu a podpísanie petície o zachovaní Mestskej galérie v Rimavskej Sobote v jej pôvodných priestoroch na Hlavnom námestí 5, kde sídli a pôsobí od roku 1996. Galéria bola založená bola samosprávou mesta z iniciatívy primátora Ing. Pavla Brndiara, riaditeľa MsKS JUDr. Štefana Baláža, poslancov Mestského zastupiteľstva a iných osobností.

Pani riaditeľka Mestského kultúrneho strediska, Bc. S. Habánová v rámci navrhovaných úsporných opatrení navrhla zrušenie galérie a zrušenie pracovného miesta, ktoré je v súčasnosti rozdelené na 2 polovice úväzku, resp. ide o údajný presun Mestskej galérie do priestorov MsKS. Na základe jej návrhu budú poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva rokovať a hlasovať o budúcnosti Mestskej galérie Rimavská Sobota.

Na základe petície s 1000 podpismi občanov mesta Rimavská Sobota však môžeme vystúpiť na rokovaní MsZ a vysvetliť svoje stanoviská.

Ide najmä o Zbierku umeleckých diel, ktoré vlastní galéria sú majetkom mesta.

Tým, že dôjde k zrušeniu galérie, či jej presunu do iných priestorov, zbierka 166 diel bude musieť byť podľa zákona delimitovaná pod inú galerijnú inštitúciu, možno v Lučenci, alebo v Banskej Bystrici.

Preto sa na Vás obraciame ako na občanov mesta, alebo aj rodičov detí, ktoré navštevujú našu galériu s petíciou Neberte nám galériu!

https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-za-zachovanie-mestskej-galerie-rimavska-sobota-v-jej-povodnych-priestoroch/48f282c7-f125-4250-8042-33d0f7b71ccf?fbclid=IwAR0y6hspQh5GwnV9KRVrKMxTNKXfFw9XOOEOrnxByAfHoWYuUMF-IZ45c5w

Na rok 2024 sme naplánovali výstavy, na ktoré sme podali žiadosti na granty na Fond na podporu umenia Bratislava:

 

  • Umenie v azyle. Ukrajinskí umelci a umelkyne v Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici: Volodimir Yurashko, Vika Shumska Yurashko, Valentina Yurashko, Oleh Yasenev, Alyona Yaseneva, Stratiu Valerii, kurátori: Štefan Balázs a Gabriela Garlatyová
  • Projekt Umenie na námestí RS – Umenie miesta II. je projektom umenia vo verejnom prostredí: Daniela Krajčová, participatívny projekt, inštalácia, prezentácia akvizície a daru umelkyne, Erika Szőke, participatívny a experimentálny projekt, Miroslav Trubač, socha, objekt. kurátorka: Gabriela Garlatyová
  • Škola v galérii / Galéria v škole Mestskej galérie v Rimavskej Sobote v roku 2024:
  1. Laboratórium. Výstava. Prezentačné aktivity sú postavené na samostatnej výstave umenia Laboratórium, ktorá vzniká ako súčasť projektu Škola v galérii / Galéria v škole. kurátorky: Gabriela Garlatyová a Naďa Miháľová
  2. Laboratórium, prezentačné aktivity: témy virtuálna realita, intermédiá a 3D SOCHA, spolupráca s Gymnáziom Ivana Kraska, Rimavská Sobota
  3. Poznávanie umeleckých diel vo verejnom priestore Rimavskej Soboty. Prezentačno-vzdelávacia aktivita galérie určená pre žiakov základných škôl a stredných škôl v meste Rimavská Sobota: Prednáška, Komentovaná prehliadka, Vzdelávacie a tvorivé aktivity
  •      Denisa Dováľová, (Ne)vymedzená plocha „Atlas senzorických skúseností“,kurátor: Samuel Velebný

Ďakujeme vám za podporu galérie a o váš záujem o jej budúci osud.

Srdečne vás pozývame na aktuálnu výstavu malieb Daniely Krajčovej.

S pozdravom

Odborné pracovníčky MG RS pri MsKS

Mgr. Gabriela Garlatyová, Ph.D.

kurátorka MG RS

Kristína Rimavcová Fratričová

lektorka MG RS

Mestská galéria Rimavská Sobota

Hlavné námestie 5

97901 Rimavská Sobota

tel.: +421 47 56 24 351