Juraj Sapara Ex Post

Juraj Sapara Ex Post
16. augusta 2017 matus

Usporiadateľ: Mestská galéria v Rimavskej Sobote
Názov výstavy: Juraj Sapara Ex Post
Kurátorka: Alena Vrbanová
Vernisáž: 21.8.2017 o 16.00 hod.
Trvanie: 21. 8. – 14. 9. 2017

 

Jubilejná prierezová výstava z tvorby popredného slovenského sochára Juraja Saparu (1947) predstaví výber z diela umelca v oblasti komornej sochárskej tvorby, medaile a grafiky od roku 1981po najnovšie diela autora.

Saparavo svojej ranej tvorbe čerpal z diela a princípov tvorby významného sochára slovenskej neomoderny Jozefa Kostku (1912–1996), u ktorého študoval na VŠVU v Bratislave v rokoch 1967 – 1973.Čoskoro prekonáva rámce lyrizujúcej línie moderného sochárstva smerom k razantnosti, robustnosti a postmodernému prelínaniu žánrov a štýlov sochárstva. V polovici 70. rokov sa Sapara zapojil do prúdu novátorskej generácie nášho figurálneho sochárstva. Začína experimentovať s presahmi umeleckých druhov a žánrov voľnej sochy, reliéfu, medaily, kresby a od 90. rokov aj digitálnej grafiky. Jeho rané skulpturálne diela kombinujú pokubisticky štylizované tvary s fragmentmi figuratívnych námetov. Sleduje pritom najmä modelačno-akumulatívny a znakový princíp sochy, ktorú sceľuje expresívnym výrazom. Saparov umelecký program sa špecializuje aj v náročnom odbore medaily a plakety, ktorých rámce rozvíja a obohacuje od začiatku 80. rokov. Prepája v nich motívy zátišia každodennosti (vrátane atribútov ateliéru a tvorby) so sociálnymi, mytologickými a archetypálnymi symbolmi. Jeho dielam dominuje motív zovretia, spútania, uväznenia ako metaforizovanej neslobody, ktorú súčasne popiera, evokujúc jej prekonávanie a nespútanú dravosť života.

V novších dielach po roku 1990 vyjadruje Sapara najmä paradoxnosť života, stret jeho vonkajších a ľudských limitov, pričom smeruje k abstrahovanejšiemu jazyku a práci s novými materiálmi a uplatňuje konštruktívne a montážne princípy torby. Voľné počítačové a digitálne grafiky autora sú odvodené z figuratívnych prvkov, no tendujú viac k abstrakcii. Pluralitne spájajú výrazovosť viacerých vizuálnych médií. Vo virtuálnom prostredí počítačových „modelovaní“ sochára inšpiruje možnosť simulácie hmoty a jej 3D modelovania. V tvorbe z ostatných rokov sa Sapara venuje najmä montovanému objektu, ktorý má podobu transparentnej stély s uplatnením rastrovej grafiky.

Juraj Sapara od roku 1998 pedagogicky pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde od roku 2011 zastáva funkciu dekana.

Pozvánku si môžete sťiahnúť tu.