Martin Knut Tušíte, že neviete, čo cítite?

Martin Knut Tušíte, že neviete, čo cítite?
2. septembra 2018 Stefan Balazs