Tvorivé soboty v galérii s Petrou

Tvorivé soboty v galérii s Petrou
18. júna 2020 Stefan Balazs

Mestská galéria v Rimavskej Sobote

Pozýva detičky na

 

Tvorivú sobotu v galérii s Petrou

 

dňa 27. júna 2020 v čase od 10:00 do 12:00 hod.

 

Pri spoločnej komentovanej prehliadke výstavy Dominka Kačkošová: Rituály zistíme, čo má Disney spoločné s autorkou, povieme si niečo o rituálnom správaní ľudí v minulosti a či dodržujeme nejaké rituály aj dnes. Hravým spôsobom zistíme ako na seba môžu ľudia pôsobiť a ovplyvňovať sa.
Na workshope budeme „zodpovední“ umelci a vyrobíme si objekt inšpirovaný etnickým tvaroslovím z materiálov, ktoré sa dajú ťažko recyklovať.

Vstupné: 2 Eur

Lektorka: Petra Filipiaková

Pri návšteve galérie musia byť dodržané nasledovné bezpečnostné opatrenia:
prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, šatkou alebo šálom,
dezinfekcia rúk dezinfekčným prípravkom pri vstupe.

Všetky výrobky si účastníci tvorivých dielní budú môcť odniesť domov.
Počet detí na dielňu je limitovaný, preto je potrebné vopred sa objednať na:

t.č.: 047 56 24 351,
alebo mailom: mestska.galeria.rs@gmail.com

Projekt Tvorivé dielne v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote je financovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.