Peter Rónai/mal i art

Peter Rónai/mal i art
20. septembra 2018 Stefan Balazs

 

Mestská galéria Rimavská Sobota

Vás pozýva na otvorenie výstavyv stredu 26. 9. 2018 o 17,00 hod.

Peter Rónai, mal i art

 

kurátor výstavy: Richard Gregor 

 

trvanie výstavy: do konca novembra 2018

otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.

Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota

 

Peter Rónai

Výstavy Mestskej galérie, Rimavská Sobota v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislava.

Výstava Petra Rónaia v Mestskej galérii Rimavská Sobota je prvou autorovou retrospektívou, ktorá okrem typickej kolážovosti, do akej sa obvykle autor “rámuje” prináša aj pokus o systémové videnie jeho tvorby. Obrazy zo 70. – 90. rokov 20. storočia nikdy v tomto rozsahu spoločne vystavené neboli.

Rónaia vnímame v našom prostredí ako flexibilného predstaviteľa postmoderny, zakladateľa slovenského videoartu, nomádskeho profesora, účastníka rôznych festivalov či autora rozsiahlych publikácií o svojej tvorbe. Pohyb medzi disciplínami a umeleckými médiami je naozaj jeho najvýraznejšou črtou. No napriek tomu sa ukazuje, že má zmysel o jeho tvorbe uvažovať aj v zmysle zacielenia na jednotlivý obraz – maliarsky, či anti-maliarsky, kolážový, asamblážový alebo iný. Môže sa zdať, že konzervatívny pohľad na jeho tvorbu nie je u tak avantgardisticky založeného autora vlastne celkom možný, no práve opak je pravdou. Ak na takýto materiál aplikujeme klasické umelecko-historické a kurátorské metódy, nachádzame v diele vrstvy, ktoré nám pri čítaní s otvorenejším koncom unikali. –rg–