Otvorená Výzva

Otvorená Výzva
1. augusta 2019 Stefan Balazs

Mestská galéria Rimavská Sobota

formou otvorenej výzvy ponúka záujemcom možnosť uchádzať sa o realizáciu výstavy v roku 2020.

Zameraním otvorenej výzvy je podpora a prezentácia súčasného slovenského vizuálneho umenia. Výzva je určená umelcom, umelkyniam, kurátorom, kurátorkám všetkých generácií, vrátane začínajúcich autorov a autoriek.

Výzva nemá presne určenú tému, je možné realizovať autorskú výstavu alebo kolektívnu. Projekty výstav bude posudzovať a vyberať Galerijná rada MG RS (v septembri 2019) a následne budú predmetom žiadosti grantu na Fond na podporu umenia, Bratislava. Projekt môže byť realizovaný len v prípade získania finančnej pomoci grantu a iných foriem spolufinancovania.

PODMIENKA VÝZVY:
– Projekt musí byť realizovateľný v rámci priestorových a finančných možností galérie.

GALÉRIA POSKYTNE:
— asistenciu pri inštalovaní výstavy,
— výstavný priestor po dobu výstavy,
— technické vybavenie v rámci možností galérie,
— PR projektu (pozvánky, tlač plagátov, propagácia výstavy),
— lektorský program tvorivých dielní pre deti a mládež.

OBSAH NÁVRHU PROJEKTU:
— Návrh projektu má pozostávať z textovej anotácie prihlasovaného projektu – zámeru výstavy (1 normostrana),
— obrazová príloha diel výstavy, portfólio umelca,
— zámer kurátorskej koncepcie, (v prípade existujúcej štúdie môžete priložiť text),
— kontaktné údaje autorov / kurátorov,
— životopisy a prehľad realizovaných projektov,
— popis technických a konštrukčných požiadaviek,
— predbežný rozpočet projektu (honoráre, cestovné náklady, náklady na materiál, produkciu diel, tlač katalógu a pod.).

Termín pre zaslanie návrhu projektu: do 30. augusta 2019.

Projekt je možné zaslať elektronicky na: mestska.galeria.rs@gmail.com, prípadne poštou na adresu: Mestská galéria, Hlavné námestie 5, 979 01 Rimavská Sobota

O výsledkoch budú uchádzači informovaní po zasadnutí komisie, ktoré sa uskutoční v septembri 2019.